Göteborgs Ridhus AB

Bolag som lät bygga ett ridhus i kvarteret Glimmingehus i Lorensberg.

Innehavaren av Lorensberg, källarmästaren Robert Graf, erhöll år 1879 tomter vid vid den blivande Engelbrektsgatan mellan Lorensbergsgatan och Södra vägen som ersättning för mark som tagit i anspråk för gator och kvarter. Då Kungsportsavenyen och Södra vägen förenades via Engelbrektsgatan sålde Graf tomterna (Södra vägen 29 / Engelbrektsgatan 34 / Lorensbergsgatan 20) till Göteborgs Ridhus AB år 1881. Ridhuset uppfördes 1882 efter ritningar av arkitekt W. Franck. Det kan sägas ha varit en ersättning för den 1874 rivna Manegen vid Östra Larmgatan. Det omfattade ridhus stallar med mera:

Detta omfattar ridbana och stallar och från en läktare kan den intresserade iakttaga de unga göteborgs-damernas och dito herrarnas första lärospån i hippologin. Här är ett centrum för stadens gentlemannaryttare och ridklubbar, av vilka Göteborgs Travklubb stiftades 1892 i ändamål att medels anställande av travtävlingar verka för hästavelns höjande. Under ledning av sin nitiske ordförande, generalkonsuln Adolf Bratt anställde klubben tävlingar, där Skandinaviens snabbaste travare, av vilka de fleste ägdes av klubbens medlemmar, prövades mot varandra. Klubbens strävanden motverkades dock av den liknöjdhet, som mötte från lantmännens sida, just från dem, till vilkas fördel klubben i främsta rummet arbetade och för vilkas intresserande för saken medlemmarne offrade ganska mycket arbete och penningar i form av priser och omkostnader för tävlingarne. 

Vidare ha vi den livaktiga Göteborgs Fältrittklubb, Sportryttarnes klubb o. s. v. Ridhuset äges, som bekant, av ett enskilt bolag. 

Ridhuset revs 1935 och ersattes med de nuvarande bostadshusen. Ett nytt ridhus uppfördes i Bö, vid nuvarande Bäfverfeldtsgatan.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.