Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Kvarteret Oxeln, Viktoriagatan-Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan-Svarvaregatan-Landalatorget-Vattenreservoaren, ligger i den del av Vasastaden som en gång i tiden kallades Brantdala. Mellan kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet finns ingen gata.

Kvarteret Päronträdet (Brantdala), Viktoriagatan-Vattenreservoaren-Landalatorget-Malmstensgatan omfattar ett område som ursprungligen låg utanför stadsgränsen, dvs i Landala, men som någon gång mellan 1883 och 1923 gjordes till ett eget kvarter i Vasastaden snarare än i Landala.

Redan 1871 var det blivande kvarteret Päronträdet bebyggt med träkåkar. Det låg då utanför gränsen till Göteborg stad och blev en del av staden när Landala införlivades med Göteborg år 1883. I kvarteret Päronträdet uppfördes senare, men innan 1923, ett stenhus mot Viktoriagatan. Stenhuset ersattes senare, sannoolikt på 1930-talet med ett modernare, alternativt byggdes om, och trähusen ersattes vid ungefär samma tid med fristående landshövdingehus. De finns kvar än idag och inrymmer bland annat en förskola.

Kvarteret Päronträdet 1877. Den röda linjen är stadsgränsen.

Det första som byggdes i kvarteret Oxeln var 4 bostadshus för arbetare som byggdes av Robert Dicksons stiftelse i hörnet Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan vilka uppfördes 1870-71.

Gårdsinteriör från Robert Dicksons stiftelses hus år 1923. Bild: Anders Wilhelm Karnell. Licens: CC-NC-ND
Robert Dicksons stiftelse, hörnet Föreningsgatan / Karl Gustavsgatan. Bild: Fritz Elof Bruce. Licens: CC-BY-NC-ND

Därefter byggdes Landala vattenreservoar år 1871 som numera är ombyggd och har en sporthall ovanpå sig, Fjäderborgen. Nedanför den gamla vattenreservoaren vid Viktoriagatan ligger ett pumphus som byggdes 1894 i samband med att Landala vattentorn (Landala slott) byggdes. i sydöstra delen av kvarteret byggdes ett par trähus i slutet av 1800-talet.

1885
1888

I sydöstra delen av kvarteret Oxeln byggdes senare ett par hus av trä och i den nordvästra byggdes villor som en del av Tjänstemannastaden. Hela den östra delen av kvarteret revs 1969 och ersattes med en modern lamellhusbebyggelse som byggdes på 1970-talet.

Vattenborgen I Landala, sedd från Landala slott. Viktorigatan i förgrunden med tjänstemannastaden huse i vänsterkanten, Brantdala vänster om vattenreservoaren med Dicksonska stiftelsens hus och Brantdalaskolan där bakom samt kvarteret Lärkträdet vänster därom. Till höger om vattenreservoaren kvarteret Päronträdet med sina trähus. År 1900. Foto: Aron Jonason. Public Domain.
1923
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.