Kvarteret Häggen

Kvarteret Häggen, Erik Dahlbergsgatan-Vasagatan-Aschebergsgatan-Engelbrektsgatan, i Vasastaden var ett kvarter som i stor utsträckning kom att bebyggas av småbyggmästare.

1872

1886 köpte byggmästarna Johan Peter Andersson Rydgren, Hans A. Kilander, Johan August Frise och August Westerlind samtliga kvarterets sex mellantomter mot Erik Dahlbergsgatan efter att gatan breddats. Alla de fyra byggmästarna hade tidigare (1882-84) uppfört landshövdingehus på Heden öster om Excercisheden. De fortsatte sin byggverksamhet med grannkvarteren på Heden där de byggde stenhus och i kvarteret Häggen:

Verksamheten fortsattes de närmaste åren med stenhusprojekt i fyra våningar, dels från 1885 i grannkvarteret mot Stureplatsen och dels i 13:e roten vid Erik Dahlbergsgatan. Dessa landshövdingehuskarriärister har troligen velat sätta sin prägel på stadsbilden genom en standardiserad variant av ”den franska renässansen med sina rika orneringar och bisarra mansardtak” 168, men som nyblivna spekulanter i stenhus har de underskattat – eller ignorerat – grundläggningens problematik i göteborgsleran, särskilt ödesdigert i kvarteret vid läroverket där en bäckfåra slingrat sig ner mot vallgraven. Dessa fasader, med största sannolikhet ett verk av byggmästare Nathan Perssons ritkontor, är i grund och botten landshövdingehusarkitektur översatt och utstofferad i sten med en fjärde våning.

[…]

Raden av sex stycken fyra våningar höga byggnader med 15 meter långa fasader ritades hösten 1886 som en symmetriskt gestaltad grupp, sammansatt av två spegelvända delgrupper. Detta symmetrimanér bygger på ett enkelt modulsystem, tre typer av putsade fasader indelade horisontalt med tunna utsprång i olika varianter: mittpartiet bildat av två fasader med centrala utkragningar flankerat av fasader med utsprång i ändarna.


I hörnet mot Vasagatan uppförde storbyggmästaren Joachim Dähn ett större hus med ordentlig grundläggning. Detta hus används idag av en skola, Montessoriskolan Centrum. De flyttade in huset år 1995 men hade sen 1991 bedrivit verksamhet på Nedre Fogelbergsgatan 9 i kvarteret Enen.

Dähns hus, idag Montessoriskolan Centrum
Erci Dahlbergsgatan mot norr från Engelbrektsgatan innan 1912. Kvarteret Häggen till höger och Högre realläroverket till vänster.

På andra sidan kvarteret byggde muraren Edvard Svensson hörnhuset Vasagatan 23 / Aschebergsgatan 15 (idag Aschebergsgatan 1). I en källarlokal i hörnet av detta hus startades ett av de första moderna caféerna med kaffe enligt italienska traditioner, Café Java. Java öppnades 1993 av Matts Johansson som1995 sålde det och istället startade Da Matteo. Efter ytterligare ägarbyten stängde kafét år 2009.

1888

På mellantomterna i kvarteret på Aschebergsgatan mittemot Vasaparken uppfördes år 1888 en rad femvåningshus med olika stiluttryck. På den nuvarande Aschebergsgatan 3 uppförde August Krüger ett hus, H.A. Kilander byggde nummer 5 och 7 (tidigare 19 och 21) medan A.M. Jacobsson byggde nr 9 (tidigare 13:e roten 147, Aschebergsgatan 23). Det sista huset som byggdes samma år var J.A. Frises hus i hörnet Aschebergsgatan 29 (idag 15) / Engelbrektsgatan

På Aschebergsgatan 11 (då 21) byggde A. Westerlind och C.A. Lund år 1891. 1892 byggdes det sista huset i kvarteret, på tomten 13:e roten 149 (Aschebergsgatan 27, nu nr 13), ritat av J. A. Westerberg åt August Hollander som hade en byggfirma, Hollander & Westerberg ihop med J.A. Westerbergs son Oswald Westerberg.

Kvarteret Häggen mot Aschebergsgatan
Aschebergsgatan 15-1 år 2015. BIld: Arild Vågen Licens: CC BY-SA 4.0

De nyinflyttade i de ovan nämnda fastigheterna mittemot Skojarbacken krävde genom en namninsamling att Skojarbackens kåkar skulle rivas. 1892 revs alla Skojarbackens hus och på platsen anlades sedan Vasaparken.

1923

Andra källor:

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.