Schillerska gymnasiet

Skola som ursprungligen grundades som Göteborg högre realläroverk år och började sin verksamhet år 1868. Vid starten 1868 hade läroverket 13 elever (1869 53 elever, 1870 66 elever). Skolan blev det första elementarläroverket i Sverige som endast hade reallinje.

Realläroverkets första rektor blev föreståndaren för Göteborgs Nya Elementarläroverk för flickor, filosofie doktor Nils Abraham Johansson.

Verksamheten inrymdes till en början i navigationsskolans gamla lokal vid Rosenlund (revs 1913), men 1879 tvingades skolan att hyra fyra skollokaler i manbyggnaden på landeriet Kristinelund. Två år senare hyrde de ytterligare två lokaler i byggnaden.

År 1881 flyttade skolan också in i huset 76B i 14:e roten vid Kristinelundsgatan 14, som i tre våningar inrymde samtliga skolans läsavdelningar. Undervisningen bedrevs därmed på två adresser under två år. Från höstterminen 1881 upprättades också en femte realklass. Läroverkets fortsatta expansion gjorde dock att en provisorisk envånings träbyggnad med samlingssal och sex lärosalar uppfördes på tomten nr 81 och närliggande del av nr 80 i 14:roten, dvs vid Södra vägen 15 och 17. Under hösten 1883 togs de nya lokalerna i bruk.

Den 21 maj 1883 beslutade Göteborgs stadsfullmäktige att bevilja skolan 394 000 kronor för en nybyggnad vid Vasagatan. Byggmästare var P.J. Rapp. Den faktiska kostnaden blev 540 000 kronor. Den 1 september 1886 flyttade realläroverket in i de nya lokalerna, och skolan invigdes 6 juni 1887. Arkitekt var Hans Hedlund. För första gången utsågs nu också en föreståndare, det var Axel Lewton Schiller som var föreståndare från 1886 till 1907. År 1895 hade skolan 627 inskrivna elever.

1904 efterträddes N.A. Johansson av lektorn vid Nyköpings högre allmänna läroverk, August Vilhelm Falk, som efterträddes av adjunkten vid läroverket, Eric Alexander Hallgren. Rektorn vid Falu högre allmänna läroverk, Sven Ivar Sefve, efterträdde Hallgren 1 juli 1928.

Vid höstterminen 1939 upprättades en latinlinje vid skolan, vars namn ändrades till Vasa högre allmänna läroverk. 1966 fick läroverket sitt nuvarande namn Schillerska gymnasiet efter skolans förste föreståndare, filosofie doktor Axel Lewton Schiller.

Under Göteborgshändelserna 2001 lånades skolan ut av kommunen för att användas som övernattningslokal av demonstranter och aktivister. Polisen genomförde då en brutal razzia mot skolan mer en lång rad övergrepp mot personerna på skolan.

Schillerska gymnasiet 2010

PS. På Wikipedia ar de förväxlat byggnaderna på Kristinelundsgatan med den s.k. Schillerska skolans (Göteborgs realgymnasium) lokaler i Nya Alléns villastad.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.