Anna Wijkander

Anna Wijkander

Anna Sofia Margareta Wijkander föddes 1852 och dog den 26 juli 1941. Hon var dotter till till generalmajor Theodor Wijkander (1821-1885) och Jaquette Rütterskjöld (1826-1909) samt syster till August Wijkander. Hon var under lång tid en betydande person när det gällde utbildning för flickor i Göteborg, däribland lärare vid vid Lyceum för flickor i Stockholm och biträdande föreståndare för Nya Elementarläroverket för flickor mellan 1883 och 1888:

Anna Wijkander hörde på sin tid till de ledande gestalterna inom den svenska flickskolevärlden. Hon avgick för att upprätta en egen liten privat skola, huvudsakligen avsedd för anförvanters barn. Denna skola upphörde 1906. Sitt huvudsakliga intresse ägnade fröken Wijkander dock allmänna pedagogiska frågor och sådan verksamhet som avsåg att förbättra och trygga lärarinnornas – och tydligen även andra kvinnliga gruppers – ekonomiska villkor. Som tidigare nämnts, var hon under åren 1907-1911 medlem av Fruntimmersföreningens flickskolas styrelse, och av protokollen framgår att hennes sakkunskap och insikt i skolfrågor var en mycket värdefull tillgång för styrelsen under denna tid.

I en sammanslutning mellan lärare och lärarinnor vid Göteborgs flickskolor, Göteborgs flickskoleförening, vilken stiftades 1885, var hon frän början medlem av styrelsen och var där en uppskattad, ledande och inspirerande kraft och under många år föreningens sekreterare.

Då Flick- och Samskoleföreningen, som bildades 1901, samma fick en göteborgskrets, blev Anna Wijkander göteborgskretsens ordförande och innehade denna post till 1917. Under hennes medverkan kom år 1901 även Göteborgs lärarinnors sjukhjälpsförening – senare kallad Göteborgs lärarinnors sjukkassa – till stånd. Också i denna förenings styrelse var Anna Wijkander en drivande kraft och var under många år sjukkassans ordförande.

Från 1906 tillhörde hon dessutom styrelsen för sjuksköterskornas sjukkassa. År 1905 blev hon medlem av centralstyrelsen för den år 1887av Kungl. Maj:t sanktionerade ”Pensionsinrättningen för lärarinnor vid Sveriges högre skolor för kvinnlig ungdom” och var under åren 1896-1901 Göteborgs flickskoleförenings ombud i Svenska kvinnornas nationalförbund.

Vid sidan av all denna verksamhet utgav Anna Wijkander, som var mycket språkkunnig, läroböcker i franska, verkställde översättningar och skrev uppsatser i skolfrågor.

Anna Wijkanders skola hade 35 elever år 1897.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.