Thyra Kullgren

Thyra Hedera Martina Kullgren, född 12 juli 1870 i Varberg, död 16 oktober 1946 i Örgryte, Göteborg. Dotter till disponenten Carl Allvar Kullgren (1806-1887) och Amalia Sofia Kullman (1830-1904).

Utexaminerad från Kjellbergska flickskolan i Göteborg 9 juni 1888, från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 2 juni 1892.

Lärare vid Kjellbergska flickskolan ht 1892—1908, ordförande i kommittén i Göteborg för skolungdomens sociala undervisning 1906—22, ledamot av centralstyrelsen för Flick- och samskoleförening 1907—37, föreståndare för Kjellbergska flickskolans högre lärarinnesem 1909 (tf. 08)—31, föreståndare även för skolan 1912—31. Som föreståndare var hon framgångsrik:

I 24 år kom K att leda det nybildade Kjellbergska seminariet. 12 förordnades hon att samtidigt vara föreståndarinna för flickskolan. Det hela blev en arbetsprestation av stora mått. Seminariets tillgångar var starkt begränsade o medgav inte anställandet av en fast lärarstab. Det lyckades dock K att vid seminariet fästa ett betydande antal professorer o docenter vid GH samt åtskilliga högt kvalificerade lärare vid de högre läroanstalterna i Gbg. Den ämnesteoretiska undervisningen befann sig under hela den tid seminariet existerade på en hög vetenskaplig nivå. I samverkan med flickskolans lärarkår stod K för den praktisk-pedagogiska utbildningen, o hon kom här att utöva ett markant inflytande på de blivande lärarinnornas utveckling.

Ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 1911—12, initiativtagare till och ordförande i Kvinnornas uppbåd i Göteborg 1914—18, ledamot av lärarlönenämnden november 1915— maj 18, ordförande i flick- och samskoleföreningen göteborgskrets 1917—35, v. ordf. i Fredrika Bremer-förbundets göteborgskrets 1917—30 och ordförande 1931—40, ordf. i förbundets länsnämnd från 1919 och i Göteborgs flickskoleförening 1918—28.

Ledamot av styrelsen för Pensionsinrättning för lärarinnor vid Sveriges skolor för kvinnlig ungdom från 1918, sakkunnig i nykterhetsundervisningskommittén 1918, ledamot av Föreningen Nordens västsvenska krets från 1919, v. ordförande i Fredrika Bremer-förbundet 1920—40, inspektor för Praktiska hushållsskolan i Göteborg från 1921, ledamot av kommittén angående svenska skolväsendets organisation juni 1924—februari 26, av styrelsen för Göteborgs Idun 1924—35, för Svenska kvinnors nationalförbund 1925—36, för Alliance Francaise 1925—37, för Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg 1931—41 (v ordf. 1939—41), för Sociala centralbyrån i Göteborg 1933—44.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.