Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Orden har inget med den historiska Tempelherreorden att göra utan är en nykterhetsorganisation med ursprung i USA på 1800-talet. 1840 startade sex hantverkare i Baltimore det som skulle bli en enorm nykterhetsväckelse och som fick namnet Washingtonrörelsen. Denna rörelse, som lyfte hundratusentals människor ur dryckenskapen, var mycket löst organiserad. Detta ledde till att en mer ordnad form efterfrågades och denna uppnåddes genom att man 1842 instiftade ett ordenssällskap med namnet The Order of Sons of Temperance (Orden Nykterhetens Söner).

Ganska snart uppstod inom Sons of Temperance en strävan efter mer ordnade ordensformer. Ett arbete i den riktningen inleddes på våren 1845 och ledde fram till att först en särskild förening, Marshall Temperance Fraternity (Marshalls Nykterhetsbrödraskap), bildades. Senare ändrades namnet till Marshall Temple of Honor, No 1, och den 5 december 1845 installerades de första ämbetsmännen i detta Tempel. Denna dag räknas sedan dess som Tempel Riddare Ordens stiftelsedag.

Till en början stod Tempel Riddare Orden endast öppen för medlemmar av Sons of Temperance men vid ett årsmöte i Cincinnati 1849 beslutades att Orden skulle vara en självständig organisation, utan något samband med moderorden. Ordens verksamhet i USA avtog så småningom och upphörde någon gång under eller strax efter 2:a världskriget.

Till Sverige – och därmed till Norden – infördes Tempel Riddare Orden av ingenjör Emil O. Johansson. Han hade blivit medlem av orden i USA och då han i maj 1887 återvände till Sverige och sin hemstad Gränna, hade han fått fullmakt från ordensledningen i USA att försöka bilda ett tempel i Sverige. Det första svenska Ttplet, Alpha Nr 1, instiftades den 26 oktober samma år i IOGT-logen Tre Liljors lokal i Gränna. Från Gränna spred sig orden till det närliggande Jönköping men också till Sundsvall och Härnösand samt senare vidare till resten av Sverige och Norden.

Orden infördes sålunda i Danmark 1904, Norge 1922, Färöarna 1933, Island 1949 och Finland 1952. 1907 ändrades namnet till Tempel Riddare Orden. Vid årsmöte med Ordens högsta beslutande organ, Supreme Council i USA år 1938 beslutades att erbjuda den skandinaviska ordensgrenen att överta den högsta ordensledningen och så blev det. Idag finns Tempel Riddare Orden enbart i Norden, främst i Sverige.

1901 bildades avdelningen i Göteborg, Riddare Templet Felicia, med Eugen Ståhlgren som initiativtagare. Ståhlgren var en välkänd svensk nykterhetskämpe med ett förflutet i IOGT och NGTO. Sin första lokal hade de i källaren Parkgatan 31/Kungsportsavenyn 2. 1935 flyttade till sina nuvarande lokaler i ett eget hus på Storgatan 3 som de köpte av Odd Fellow.

Tempel Riddare Ordens Hus, Storgatan 3
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.