Göteborgs Tekniska Institut (GTI)

GTI grundades 1927 av Sigurd Ståhlgren och hette från 1929 Göteborgs Tekniska Skola (GTS). Det är en Göteborgs äldsta skolor. Skolan startades som en utbildning inom motorteknik och utvidgades 1929 med en satsning på en bredare ingenjörsutbildning. 167 elever gick på skolan som flyttat till en inköpt fastighet på Storgatan 17. Vårterminen 1929 utexaminerades 44 elever: 24 svenskar, 4 från Finland och 17 från Norge. De första ingenjörerna, 30 st, utexaminerades 1931.

Elektrotekniska utbildningar startades 1932 och ställdes under statlig inspektion. Nu gick det att bli elektroingenjör på GTS. Två år senare hade skolan 13 lärare och cirka 500 elever. Av skolans 500 elever var 100 från Norge. Maskinutrustningen i laboratorierna var större än i någon annan skola i Sverige. Motorlaboratoriet låg i gamla tändsticksfabrikens lokaler i Elisedal. Byggnaderna stod kvar i många år och inrymde på senare år bl.a. bilverkstäder. År 2002 revs dock de gamla byggnaderna.

1935 bytte skolan namn till Göteborgs Tekniska Institut (GTI). På skolan gick vid denna tid 637 elever varav 125 var från Norge. Kurser i mekanisk teknik med skeppsbyggnadskonst, vägmästarkurs, byggmästarkurs och driftledarkurs startades 1936. Året därefter hade skolan 923 elever. För att få plats med det stora antalet elever hyrdes Karl Gustavsgatan 3 och 5. På Karl Gustavsgatan 3 låg tidigare Eva Rodhes skola.

1938 avled rektorn och grundaren Sigurd Ståhlgren endast 50 år gammal. Ny rektor blev hans bror, Hilding A. E. Ståhlgren. 1939 efterträddes han av Runo Ewe-Ericson. Skolan hade då 1 108 elever och 40 lärare. 1942 hade antalet lever ökat till totalt 1 132 elever på dagskolan och aftonskolan. En kemiteknisk ingenjörsutbildning startade samma år.’

1944 inköptes Heymanska villan från 1870-talet på Vasagatan 16 och kansliet för skolan flyttades dit. I byggnaden inreddes också lektionssalar. 10 år senare hade GTI har 1 000 elever varv 400 från Norge. Även elever från Island, Danmark, Finland och Polen gick på skolan. 1954 startade en svagströmsutbildning (teleutbildning).

Sigvard Ståhlgren, son till skolans grundare, efterträdde Runo Ewe-Ericson som rektor år 1962. Samma år köpte skolan fastigheten Karl Gustavsgatan 5 vari lokaler tidigare hyrts. 1965 gick 800 norska elever på GTI. I Norge fanns teknisk utbildning endast på 10 orter, vilket gjorde att det var mycket svårt att komma in där. Många sökte sig därför utomlands. Totalt fanns ungefär 1 800 elever på skolan.

Från början av 70-talet och framåt minskade antalet elever på GTI. Den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) växte fram och de svenska eleverna sökte sig dit. De norska eleverna fortsatte dock att komma till GTI ännu många år. Svenska elever kunde vid denna tiden inte få studiemedel, vilket de norska fick från norska Lånekassen. Elevantalet på GTI var nu 672. Fastigheterna på Vasagatan och Storgatan såldes 1970. 1977 hade elevantalet sjunkit kraftigt till 238.

På 1980-talet började skolans elevantal att växa igen. Skolan växer igen. GTIs nuvarande rektor, Tomas Olsson, började som lärare på GTI år 1981. År 1986 hade skolan 490 elever, nästan alla var från Norge.

1991 blev Tomas Olsson rektor efter Sigvard Ståhlgren och 1993 ställdes utbildningarna under statlig tillsyn varvid svenska elever kunde få studiemedel för studier vid GTI. Därefter ökade antalet svenska studenter. Från 1996 fick utbildningarna på GTI en tydlig data/IT-profil.

1996 startade GTI också en privat gymnasieskola, GTIs Gymnasieskola, med två specialutformade program och en kvalificerad yrkesutbildning, KY, inom datateknik och elektronik. På Ingenjörsutbildningen fanns nu utbildningar inom elektronik och data samt motor- och maskinteknik. Skolan växte och nya lokaler hyrdes på Karl Gustavsgatan 10. De lokalerna hade fram till 1938 använts av Mathilda Halls skola och därefter av Vasa Kommunala Flickskola till 1951. Från 1997 fanns inte längre några ingenjörsutbildningar på skolan.

År 2001 startades ytterligare ett gymnasieprogram, naturvetenskapsprogrammet. På skolan gick då 370 elever och 2003 startades samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. 2012 hade GTI fem program på gymnasienivå datatekniska programmet, samhällsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och ekonomiprogrammet och det är samma program som skolan har än idag. Skolan hade 450 gymnasieelever år 2012. Idag finns där cirka 400 lever och 35 lärare.

GTI, Karl Gustavsgatan 5
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.