Mathilda Halls skola

Mathilda Halls flickskola grundades 1857 av Mathilda Hall som Realskolan för flickor. Efter några årtionden blev skolans officiella namn Mathilda Halls skola. Den första förhyrda lokalen låg vid Drottningtorget. Därifrån flyttade skolan år 1869 till doktor Monténs hus vid Kungstorget 1. Elevantalet, som vid denna tid var 27,
växte år efter år. 1872 hade skolan 54 elever, fördelade på fem klasser
och en förberedande avdelning. 1873 tillkom ytterligare en klass, och året efter hade det sammanlagda elevantalet vuxit till 101. 1879 hade skolan sammanlagt 151 elever.

För så många var lokalerna inte tillräckliga, och skolan flyttade därför till Vallgatan 23, där ett trevånings stenhus hyrts. Här fanns tillräckligt antal rum för att skolan skulle kunna avskilja ett till bönsal och inreda en gymnastiksaL 1883 hade elevantalet vuxit till 183. För att bereda bättre utrymme för så många elever och klasser utökades lokalerna genom att en våning i angränsande fastighet, Södra Larmgatan 18, förhyrdes. År 1886 flyttade Mathilda Halls skola till en eget hus på Karl Gustavsgatan 8-10 i Vasastaden.

Hallska skolans byggnader på Karl Gustavsgatan år 2017

Mathilda Hall ledde själv skolan till sin död 1894. Därefter leddes den av hennes systrar Josephine Hall och Anna Hall som båda länge arbetat på skolan. 1896 övertogs dock ledningen såväl som ägandet av skolan av Frida Pallin. Året efter fick skolan för första gången bidrag från staten. I och med att skolan fick statsbidrag tillsattes inspektörer för verksamheten. Inspektörer vid Mathilda Halls skola var rektor A. O. Heurlin (1897-1905), professor Ludvig Stavenow (1905-1914), professor Otto Nordenskiöld (1914-1928) och professor Gösta Bodman (1928-1938).

Pallin betalade 115 000 kronor för skolans fastighet till Mathilda Halls sterbhus och betalade under 10 år till Josephine Hall en årlig summa av 200 kronor för rätten att driva skolan under oförändrat namn. Skolans tomt hade
Mathilda Hall inköpt av staden. Frida Pallin ledde skolan fram till 1923 då hon ersattes av Gertrud Sandberg. Då ägdes och drevs skolverksamheten sen 1906 av Aktiebolaget Mathilda Halls skola som även övertagit fastigheten. Bolagets huvudägare var Frida Pallin. I den första styrelsen ingick Rudolf Röding, grosshandlare Axel Carlander (svåger till inspektorn Stavenow) och grosshandlare Gustaf Boman. Röding ersattes 1934 som ordförande i styrelsen av domprosten Gustaf Ljunggren.

1906 hyrde skolan ytterligare 6 rum i den närbelägna KFUM-byggnaden och från 1912 hyrdes också granhuset på Karl Gustavsgatan 6.

1935 ersattes Gertrud Strandberg av Ebba Persson som ledare för skolan. Hennes arbete kom i det stora hela att helt inriktas på att ordna med kommunaliseringen av skolan som skedde 1938. Kommunaliseringen innebar att Mathilda Halls skola med Fruntimmersföreningens flickskola, Göteborgs lyceum för flickor samt Vasa flickskola för att bilda Vasa kommunala flickskola. Fastigheten ägdes vid denna tid av Frida Pallins brorsbarn Per Pallin och hans syster Brita Schuberth. De vill inte överlämna byggnaden till kommunen.

Efter kommunaliseringen fortsatte Vasa Kommunala Flickskola att använda lokalerna som hyrdes av familjen Pallin. Först 1951 flyttade skolverksamheten från fastigheterna på Karl Gustavsgatan till nya lokaler på Skånegatan. Fastigheterna vid Karl Gustavsgatan såldes den 31 december 1954 till Försäkringsaktiebolaget SveaNornan.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.