Kvarteret Almen

Kvarteret Almen, Viktoriagatan-Parkgatan-Karl Gustavsgatan-Storgatan i Vasastaden består av fyra sammanbyggda fastigheter som byggdes av en och samma byggmästare.

De två tomterna i kvarteret köptes av byggmästare Philip Jacob Rapp år 1872. Han ville till en början dela in kvarteret i 5 tomter och fick godkännande för detta från Byggnadsnämnden i februari 1875. Detta utlöste en stor politisk aktivitet i staden då många av stadens viktiga makthavare motsatte sig planerna. De ville ha mer monumentalt byggande och istället erbjöds Rapp en del av den mark som tidigare tänkts som gatuutrymme. Han lät Viktor Adler utarbeta ett nytt förslag på byggnation bestående av två likadana men spegelvända hus på 4 tomter (vilket juridiskt innebär 4 fastigheter). Mot Karl Gustavsgatan och Viktoriagatan har kvarteret förträdgårdar som är 9 meter djupa.

Parkgatan/Viktoriagatan

Parkgatan/Viktoriagatan

Kvarteret Almen

Parkgatans långa fasad. Originalritningen t.v. och det verkliga utförandet enligt en bearbetning gjord av Staffan Sedenmalm

De 4 fastigheterna

Vasastaden 2:1
Fastigheten har adresserna Viktoriagatan 2A, Parkgatan 5 och Storgatan 6B. 1906 köpte Gustaf Smith fastigheten där det då planerades en restaurang. Den 17 oktober 1906 öppnade F W Edholm istället en biograf i hörnet Viktoriagatan/Parkgatan med namnet Pariser-Biograf-Teatern. Den biografen stängde efter några år men 1920 öppnade en ny biograf i lokalerna, Wasa-Teatern:

Entrén var, som för den tidigare biografen, från Viktoriagatan genom “tornet” i byggnadens hörn. Kassan låg omedelbart till höger innanför dörren. Maskinrummet var byggt i den inre vänstra halvan av foyern, vilket lämnade plats till höger för en trappa som ledde upp till salongen. På grund av säkerhetsbestämmelserna fick det inte finnas någon förbindelse mellan maskinrum och publika utrymmen. En ny liten dörr hade tagits upp direkt utifrån igenom den korta vägg som gjorde att husets hörnpartier såg ut som torn.

Salongens bakre publiksektion lutade 1:3 medan den främre fortsatte in i “tornrummet” i den andra ändan, där lokalen alltså vidgade sig en aning framför duken. På mitten av långsidorna fanns nödutgångar, dels till Parkgatan, dels genom en gång till innergården. Längs med salongen åt gårdssidan fanns tre väntrum (som man gärna kallade foyér vid den här tiden). Det saknas uppgifter om antalet platser, men biografägare var fastighetsägaren Gustaf Smith.

I bottenvåningen finns idag en restaurang med ingång från Parkgatan och inglasad uteveranda mot Viktoriagatan som oftast är nedmonterad under vintersäsongen. Uppgången Storgatan 6B har ingång från innergården.

Vasastaden 2:2
Fastigheten har adresserna Viktoriagatan 2B och Storgatan 6A. I bottenvåningen finns idag också en restaurang som i sin tur har ingång från Storgatan och inglasad uteveranda mot Viktoriagatan som oftast är nedmonterad under vintersäsongen. På 1980-talet låg den religiösa rörelsen Hare Krishnas (ISKCON) restaurang, Govindas, i denna lokal.

Vasastaden 2:3
Fastigheten har adresserna Parkgatan 7, Karl Gustavsgatan 1A och Storgatan 8A. Uppgången Storgatan 8A har ingång från innergården.

Vasastaden 2:4
Fastigheten har adresserna Karl Gustavsgatan 1B och Storgatan 8B. Vid Karl Gustavsgatan 1 B huserade från höstterminen 1912 fram till sitt upphörande 1931 den Lundénska privatskolan som flyttat dit från Norra Allégatan 3 i kvarteret Regeringen i Pustervik. Sen 1887 hade då Praktiska Arbetsskolan i Göteborg, senare Eva Rodhes skola, legat i lokalerna. Från 1937 har Göteborgs Tekniska Institut hyrt skollokalerna.

Karl Gustavsgatan 1 B

Karl Gustavsgatan 1 B (den vänstra halvan av huset) och 1A 2017. Bild: Vogler, Licens: CC BY-SA 4.0

Viktorigatan 2 A

Viktorigatan 2 A (den vänstra halvan av huset) och 2 B 2017. Bild: Vogler, Licens: CC BY-SA 4.0

1923

Andra källor:

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.