Stiftelsen Samhällsbyggen

Del 7 av 9 i serien Allmännyttan

Den 19 maj 1949 godkände stadsfullmäktige bildandet av en stiftelse, benämnd Stiftelsen Samhällsbyggen i Göteborg, med ändamål att inom Göteborgs stad förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att där uppföra och förvalta bostadshus med särskilt beaktande av ungdomens bostads- och fritidsproblem. Med koppling till stiftelsen tycks det också ha funnits en ekonomisk förening, Förbundet Samhällsbyggen föreningen u.p.a.. Denna ägande sig bl.a. åt förskoleverksamhet.

Samhällsbyggens bostadshus skulle därför innehålla mötes- och hobbylokaler samt andra kollektiva anordningar för att tillhandahålla fritidssysselsättning. Samtidigt anvisade stadsfullmäktige ett anslag på 9 000 kr. till stiftelsens grundfond. Därefter har stadsfullmäktige för ändamålet bidragit med ytterligare 90 000 kr. Stiftelsen har hittills uppfört fastigheter med sammanlagt 697 lägenheter, bland annat i Järnbrott.

1954 bestod styrelsen av Erik Samuelson (ordf. från 1949), Ture Blomqvist (v.ordf. från 1949), Anders Nilsson (från 1949), Alf Hermansson (från 1949), Eric Johansson (fr. 1949), Edmund Andersson (fr. 1949) och Folke Blomqvist (fr. 1953). Suppleanter var Gösta Björck, Ralph Kihlberg, Gustav Olsson och Millard Lundin.

År 1967 förvaltade företaget 4 899 lägenheter. Samhällsbyggen projekterade och lät bygga en mängd lägenheter i Angereds olika förorter. Däribland Kanelgatan, Peppargatan och Timjansgatan i Gårdsten som projekterades och byggdes 1968-69 av Samhällsbyggen men därefter övertogs av AB Göteborgshem. Arkitekt var Arne Nygård. Även Skolspåret i Hjällbo ingår i  de områden som planerades av Samhällsbyggen och ritades av Arne Nygård. När fastigheterna stod färdiga övertogs de av AB Göteborgshem.

AB Göteborgshem bildades 1969 för att överta de fastigheter som tillhörde Styrelsen för Göteborgshem, Göteborgs Bostadsföretag, Fastighets AB Göteborgsbostäder och Samhällsbyggen. I syfte att underlätta detta omvandlades Stiftelsen Samhällsbyggen till AB Samhällsbyggen år 1968.

Andra källor: Torsten Frendberg, Vi bygger i Göteborg, 1968

Serienavigation<< Fastighets AB GöteborgsbostäderFamiljebostäder i Göteborg AB >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.