Clarholm & Bergman (1929)

Denna gamla engrosfirma inom kolonialvarubranschen etablerades under sitt nuvarande namn den 2 mars 1846 av Mauritz Bergman då tjugusexårig och John Magnus Clarholm då tjuguåttaårig. Sedan Clarholm år 1863 avlidit fortsatte Bergman ensam företaget, tills han 1889 upptog sonen Carl August till delägare. Denne hade redan år 1882 börjat arbeta i firman efter att förut hava praktiserat i Tyskland och England. Mauritz Bergman lämnade firmans ledning 1906 och avled samma år, 86 år gammal. Samma år ingick Axel Tengstrand såsom delägare i firman efter att under tjugutvå år varit delägare i den sedermera upphörda kolonialvarufirman Bröderna Hammarström, Göteborg. Genom klarsynthet och ihärdigt arbete drevo de båda kompanjonerna upp företaget till en betydande omfattning.

År 1920 inträdde C. A. Bergmans måg, marinintendent Georg Österdahl såsom medarbetare och 1925 såsom delägare i firman. Han hade dessförinnan studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och praktiserat i England. Året därpå lämnade Axel Tengstrand det aktiva arbetet inom rörelsen. Han avled samma år 69 år gammal. Sonen Sven Tengstrand, som år 1918 börjat arbeta i affären men under åren 1920—1924 varit anställd i affärsföretag i England, Tyskland och Frankrike blev år 1928 delägare i firman. Kontorschefen Hjalmar Lundberg, som tillika innehar prokura, har varit fästad vid företaget sedan 1903 och har genom energiskt och målmedvetet arbete nedlagt stor förtjänst i affärens utveckling.

Firmans kontor och lager har sedan början av 1880-talet varit inrymda i fastigheten Norra Hamngatan 34—Köpmansgatan 25. Firman sysselsätter en kontorspersonal av 20 personer och under ledning av 3 lagerchefer en lagerpersonal av 15 man. Åtskilliga av de i firman anställda hava varit fästade vid företaget i över tjugu år. Arbetsområdet omfattar så gott som hela Sverige, och den talrika kundkretsen uppvaktas framgångsrikt av ett 20-tal resande och agenter. Firman arbetar med alla inom kolonialvarubranschen förekommande artiklar med undantag av kaffe. Särskilt må framhållas: kryddor, sirap, risgryn, torkade frukter, konserver och delikatesser, färger och oljor jämte specialavdelning för paketerade kryddor.

Firman, vars namn är känt och aktat såväl inom som utom vårt land, intager en rangplats bland de ledande importhusen i denna bransch.

Från Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929

Serienavigation<< Adolf Bratt & CoAB Götaverken (1929) >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.