Bräcke

Del 17 av 23 i serien Gårdar i Lundby

Gård i Lundby socken känd sen 1500-talet. Kallades i gamla tider ofta Bräckö. Kronogård (dvs statlig mark) fram till åtminstone 1621, därefter skattegård vilket den var fortfarande år 1725 trots att gården redan 1647 köpts av ägarna till Holms säteri. Ägdes 1673 av G. Leijoncrantz (von Lengercken). Gården arrenderades i allmänhet ut eller var pantsatt. 1687 pantsattes gården av ägaren G.A. Oxenstierna.

1657 köptes rätten till att innehav gården utan att äga den av magister Johan Torinius. År 1709 innehade den av E.G. Sparrman, gift med Anna Torinia, dotter till Johan Torinius. Efter konflikter bland hans arvingar såldes nyttjanderätten av gården år 1724 till Oluf Classon vars arvingar, däribland Gerard Liedberg senare bebodde egendomen. Såldes 1744 till Lars Hising.

År 1772 var Peter Svalin ägare och gården var inte längre frälsegård utan han var verklig ägare. 1794 var Gustaf Insenstjerna ägare, 1800 Elof Ihre. På 1790-talet uppfördes en ny mangårdsbyggnad.

Bräcke, Ulvegraven, Pölsebo och Färjestaden 1852
Bräcke, Ulvegraven, Pölsebo och Färjestaden 1852.

År 1861 ägdes gården av L.G. Claesson på Hällefors bruk som också ägde Pölsebo och Färjestaden. Han sålde dessa egendomar år 1868. År 1889 då laga skifte genomfördes på utmarkerna så var Gustaf Alfred Petterssson ägare. Han ägde också intilliggande Ulvegraven.

Egendomen köptes av Göteborgs stad år 1907 men själva gårdsbyggnaderna tycks ha övertagits av C. Leffler som år 1914 byggde en stor villa av sten på markerna. E. Krüger var arkitekt och byggmästare. Lefflers villa och troligen också de övriga byggnaderna donerades 1927 till Bräcke diakoni.

Mangårdsbyggnaden (Bräcke gård) såväl som Lefflers villa (Bräcke diakonigård) finns kvar än idag och har sen 1927 använts av Bräcke diakoni för sin verksamhet. Gårdens ekonomibyggnader är rivna. På området har sen 1956 byggts en mängd vårdbyggnader där Bräcke diakoni bedriver verksamhet.

Bräcke 1907
1907
1921
1921
Serienavigation<< UlvegravenPölsebo >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.