Torpa Persegården

Torpa Persegården (även kallad Prästgården och Persgården) var en av de 4 gårdar som fanns i Torpa by redan 1550. Två av gårdarna kan redan tidigt ha brukats från Vidkärr eller så kallades de Vidkärr. Exakt hur det var är dock okänt. Enligt vissa källor donerade 3 av 4 gårdar i Torpa by till Hospitalet i Lödöse år 1572 och enligt andra var det på annat sätt:

Knappt hundra år efter den nya stadens tillkomst ändrade Johan III i Nya Lödöses privilegier och lade fler gårdar och jordbruksmarker under stadens kontroll. I Stenströms bok ”Örgryte genom tiderna” berättas att ”År 1573 höra fyra gårdar i Torpa under Stadens privilegier i Nylöse. Dessa fyra Torpagårdar utgjorde tillsammans det hemman Vidkärr, som Johan III 1572 förlänat Nylödöse jämte 10 gårdar i Härlanda och lika många i Kviberg. Vidkärr lades dock efter några år under hospitalet” (Stenström del 1 s. 17) Men det stämmer inte riktigt med händelseförloppet enligt vad Rydqvist och Wilhelmsson har kommit fram till. Dels ingick tre, inte fyra gårdar av Torpa by, dels blev aldrig kungens plan verklighet då Torpagårdarna aldrig lades under staden. Vidkärr däremot kom att tillhöra staden och senare läggas under Göteborgs hospital. (Rydqvist s. s.5-6, Wilhelmsson).

Men rent allmänt tycks det hela mycket oklart och osäkert. En del av gårdarna i Torpa by tycks ibland ha legat under Råda säteri och en del under Sävenäs säteri. Persegården låg 1636 under Råda, men 1638 och 1643 under Sävenäs.  1691 indrogs Persegården till staten:

Torpa Persegården
1 = Persegården 2 = Nordgården 3 = Mellangården och 4 = Sörgården.
Torpa och Vidkärr 1761
Torpa och Vidkärr 1761

Efter att Persegården indragits till staten och blivit kronohemman fungerade det som prästboställe, men i stort sett tycks nästan aldrig några präster ha bott där. På 1870-talet beboddes gården dock av komminister A.M. Blidberg (dog 1882). 1886 blev gården ett skattehemman då prästbostället flyttades till en gård som avstyckades från Lunden.

Torpa by

Införlivades med Örgryte socken i Göteborg från 1923. Gården köptes sannolikt av Göteborgs stad år 1926 då de vid denna tid köpte två av de andra gårdarna, Torpa Mellangården och Torpa Sörgården samt Vidkärr.

Torpa by
Torpa 1921. Vidkärr längst ner till vänster, Fräntorp till höger och i mitten överst Persegården och till vänster om den Nordgården. Köpmansängarna i nedersta högra hörnet

Åren 1958-1960 bebyggdes de centrala delarna av Torpa by med lamellhus runt en park.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.