Torpa Mellangården

Del 17 av 18 i serien Gårdar i Örgryte

Torpa Mellangården (även kallad Storegården) var en av de 4 gårdar som fanns i Torpa by redan 1550. Två av gårdarna kan redan tidigt ha brukats från Vidkärr eller så kallades de Vidkärr. Exakt hur det var är dock okänt. Enligt vissa källor donerade 3 av 4 gårdar i Torpa by till Hospitalet i Lödöse år 1572 och enligt andra var det på annat sätt:

Knappt hundra år efter den nya stadens tillkomst ändrade Johan III i Nya Lödöses privilegier och lade fler gårdar och jordbruksmarker under stadens kontroll. I Stenströms bok ”Örgryte genom tiderna” berättas att ”År 1573 höra fyra gårdar i Torpa under Stadens privilegier i Nylöse. Dessa fyra Torpagårdar utgjorde tillsammans det hemman Vidkärr, som Johan III 1572 förlänat Nylödöse jämte 10 gårdar i Härlanda och lika många i Kviberg. Vidkärr lades dock efter några år under hospitalet” (Stenström del 1 s. 17) Men det stämmer inte riktigt med händelseförloppet enligt vad Rydqvist och Wilhelmsson har kommit fram till. Dels ingick tre, inte fyra gårdar av Torpa by, dels blev aldrig kungens plan verklighet då Torpagårdarna aldrig lades under staden. Vidkärr däremot kom att tillhöra staden och senare läggas under Göteborgs hospital. (Rydqvist s. s.5-6, Wilhelmsson).

Men rent allmänt tycks det hela mycket oklart och osäkert. En del av gårdarna i Torpa by tycks ibland ha legat under Råda säteri och en del under Sävenäs säteriMellangården tycks dock för det mest ha varit skattegård i enskild ägo:

Torpa Persegården
1 = Persegården 2 = Nordgården 3 = Mellangården och 4 = Sörgården.
Torpa och Vidkärr 1761
Torpa och Vidkärr 1761

Mellangården delades tidigt i ett par delar som hade olika ägare:

Lars Quiding köpte Torpa Sörgården och 5/8 mantal av Torpa Mellangården år 1781 och året efter även Vidkärr.

Lars Qviding dog 1790. Änkan, Brita Benedicta Forshell, fortsatte att driva gårdarna efter mannens bortgång tillsammans med sin nya man kofferdikaptenen Halvard  (Halfwor) Frisk. Senast 1810 hade dock Vidkärr med de underlydande Torpagårdarna förts över till Lars Qvidings son Lorentz Qviding som ägde dem fram till sin död 1849. Under en kort period mellan 1829 och 1834 överläts Torpa-gårdarna till svågern Carl Westerlund.

Efter Lorentz Qvidings död 1849 tog sterbhuset hand om gårdarna under några år innan Johan Peter Qviding övertog ägandet av Vidkärr med de båda Torpagårdarna. Han kom över gårdarna, dels genom arv och dels genom köp från modern Anna Sophia Qviding.

Johan Peter Quiding sålde 1875 1/2 Torpa Mellangården till Säfveåns AB för 30 000 kronor och vid sekelskiftet 1900 resterande del av Mellangården samt Torpa Sörgården och Vidkärr till samma bolag.

Torpa by

Införlivades med Örgryte socken i Göteborg från 1923. Säfveåns AB sålde så småningom, förmodligen 1926, hela Vidkärr inklusive Torpa Mellangården och Torpa Sörgården till Göteborgs stad.

Torpa by
Torpa 1921. Vidkärr längst ner till vänster, Fräntorp till höger och i mitten överst Persegården och till vänster om den Nordgården. Köpmansängarna i nedersta högra hörnet

Åren 1958-1960 bebyggdes de centrala delarna av Torpa by med lamellhus runt en park.

Serienavigation<< Torpa NordgårdenTorpa Sörgården >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.