Götafors pappersbruk och Korndals AB

År 1736 fick Esbjörn Schiller tillstånd att anlägga en papperskvarn vid Kvarnbyfallen i Mölndal. Denna övertogs sedan av sonen Daniel Schiller. På Korndal anlade boktryckaren Georg Lange ett pappersbruk år 1760 eller 1763. Schillers bruk övertogs av Abraham Grill och därefter av bröderna Busck. Dessa gick i konkurs år 1779 och bruket övertogs då av Ture Walcke och senare av Samuel Norberg. Det lades ner 1809. Langes bruk använde kring 1780 namnet Korndals Pappersbruk. År 1796 övertogs detta av boktryckaren Samuel Norberg.

Korndals pappersbruk övertogs 1849 av Korndals Fabriks Intressenter (Aron Kjellberg 1/2, Röhss & Brusewitz 1/4 och J.F. Lundström 1/4). 1855 var Korndals pappersbruk det största i Sverige och det omorganiserades samma år till ett aktiebolag, Göteborgs Pappersbruks AB.

Ett år efter (1856) att Göteborgs Pappersbruks AB bildats1856 såldes Korndals pappersbruk till Rosendahls Fabriker AB och 1870 övertogs också Götafors aldrig startade bomullsväveri.  Huvudägare i Rosendahls Fabriker var D.O. Francke.

År 1827 anlades Götafors pappersbruk. Det drevs av ett vattenhjul, och byggnaderna var uppförda av timmer. 1857 inköpte det nybildade Mölndals Spinneri AB pappersbruket och kvarnen ovanför (Kvarnfallet 22). Byggnaderna revs, och i stället uppfördes den nuvarande höga tegelbyggnaden. Innan den var klar gick bolaget i konkurs. Byggnaden stod därefter tom i drygt 10 år. 1870 inköpte Rosendahls Fabriker AB byggnaden, som dock brann 1873. Den återinreddes och inrättades till sulfitfabrik.

Rosendahls Fabriker gick i konkurs 1879 och verksamheterna i bolaget som vid sidan av Korndals pappersbruk var Götafors sulfitfabrik, Rosendahls sockerbruk, Rosendahls spinneri, väveri och färgeri, Mariedals spinneri  och Önans slipmassefabrik i Trollhättan övertogs 1810 av det nybildade bolaget Korndals AB som också hade D.O. Francke som huvudägare. Sockerbruket lades ner men övriga verksamheter fortsatte. Företaget var då fortfarande Sveriges största papperstillverkare med en tillverkning av 3 141 ton följt av Wargön med 2 049 ton, Munksjö 1 752 ton och Holmen 1 056 ton.

1848-1849 anlades ytterligare ett pappersbruk vid Kvarnfallen. Bruket kallades Lidfors Pappersbruk eller Lilla Götafors. 1851 brann anläggningen jämte kvarnen ovanför och ett boningshus. Bruket byggdes återigen upp av trä, men efter ett tjugotal år var det så ruttet att det måste rivas. Istället byggdes den ännu existerande tegelbyggnaden omkring 1870. Vid anläggningen tillverkades papper in på 1800-talet, men 1883 såldes byggnaden till Korndals AB för vattenkraftens skull. Efter Korndals konkurs 1892 köpte fabrikör Schmidt, på spinneriet Carlsberg, byggnaden år 1893. Vattenkraften från detta kvarnfall hjälpte till att driva Carlsberg som låg ovanför.

1886 skiljdes Önans slipmassefabrik ut i ett separat bolag.

År 1892 dog D.O. Francke och Korndals AB gick i konkurs. Verksamheten togs över av familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank. Verksamheten låg dock nere till 1895 då AB Papyrus bildades för att överta pappersbruksverksamheten. Textilverksamheten överläts till Götafors AB som som först drev den vidare i Rosendahls gamla fabriksbyggnader flyttade efter en brand år 1894 över till Götafors då nedlagda sulfitfabrik. Textilverksamheten såldes 1916 till AB Svenska Trikåfabrikerna (senare AB Eiser). En helt ny fabrik med nya maskiner byggdes och 1903 kompletterades verksamheten med en ny sulfitfabrik.

Källor: A. Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962 del 1, 1963

 

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.