Krokslätt Nordgården

Del 20 av 20 i serien Gårdar i Örgryte

Krokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska hela byn ha tillhört biskopsämbetet i Skara, på 1200-talet bland annat Brynolf Algotsson.

Någon gång på 1500-talet tycks byn ha delats upp på två socknar så att två gårdar hamnade i Örgryte socken och två i Fässbergs och så var situationen år 1550. De som låg i Örgryte var de gårdar som senare kallades Krokslätt Kongegården och Krokslätt Nordgården. De andra två blev Krokslätt Sörgården och Krokslätt Hökegården.

Krokslätt Nordgården (tidigare ofta kallad Krokslätt Norrgården) blev tidigt en frälsegård (dvs ägd av adelsmän) i motsats till Krokslätt Kongegården. Gården tillhörde under mycket lång tid släkten Stenbock som innehade ett flertal stor godsegendomar och förläningar i Västergötland såsom Torpa, Kronobäck, Öresten, Bogesund (Ulricehamn), och Kungslena. i början av 1600-talet var ägaren Gustaf Stenbock som också ägde Gunnebo. Senare blev hans son Fredrik Stenbock och sonsonen Johan Gabriel Stenbock ägare.

1809

1809

I Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus län står följande om Krokslätt Nordgården:

Krokslätt Norrgården och Krokslätt Kongegården 1834

Krokslätt Nordgården och Krokslätt Kongegården 1834

Nordgården kom att dras in till Kronan (staten) ett flertal gånger under historiens lopp och tycks med tiden ha upphört vara frälsegård. I motsats till Kongegården kom dock Nordgårdens ägor inte att delas upp speciellt mycket. I slutet av 1700-talet tycks kopparslagaren Bengt Landin (gift med Sara Wohlfahrt) ha varit ägare av gården. Två egendomar avskiljdes dock under 1800-talet, Landala och Annedal.

Krokslätt 1923

Krokslätt 1923. Längst upp till vänster Epidemisjukhuset som långt senare blev Burås fritidsgård och idag är en förskola, strax nedanför till höger ligger Krokslätt Nordgårdens byggnader som vid denna tid användes som fattighus. Längre ner i bilden finns olika mangårdsbyggnader för olika delar av Kongegården. De utritade gatorna är en stadsplan som aldrig förverkligades fullt ut.

Serienavigation<< Krokslätt Kongegården
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.