Prostbostället / Betelkyrkan

Större egendom som låg i hörnet av Allmänna vägen och Djurgårdsgatan där Betelkyrkan ligger idag. Låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. CRA Fredberg beskriver egendomen så här:

I början av 1840-talet hade Oljekvarnen försålts till en tullförvaltareänka från Halmstad vid namn Beate Wennerberg, vilken vid samma tidpunkt tog sitt residens där och styrde och ställde med manhaftig kraft på den stora egendomen. Till granne mitt emot hade hon en god borgarfamilj, kapten T. G. Stangenetts, vilken köpt den andra egendomen vid Djurgårdsgatan, med stor trädgård och manbyggnad i hörnet av Allmänna vägen. Denna egendom såldes sedermera till C. Barckman på Eriksberg och vidare till prosten C. S. Lindskog, vilken i många år där hade sitt boställe. Till detta, vilket vi avbilda, hörde, som sagt, en stor trädgård, vilken sträckte sig ända upp till nuvarande skolhusets plats. Nu är hela trädgården bebyggd och manbyggnaden förändrad.

1905–09 byggdes huset om till predikolokal för baptistförsamlingen och 1911 gjordes tillbyggnader med bostadshus mot båda gatorna. Församlingen med namnet Betel hade bildats redan 1903. De två bostadsdelarna är i huvudsak utformade som landshövdingehus men ”bottenvåningen” är något lägre. Kyrkolokalen ligger på tomtens yttre hörn och är i en våning med putsade fasader, brutet plåttak, ett litet trapptorn och en välvd entré på gaveln. Omkring 1920 lämnade Betelförsamlingen Baptisterna och blev istället en församling inom Örebromissionen. Svenska baptistsamfundet. Den senaste stora ombyggnaden av kyrkan genomfördes 1951. Ett antal medlemmar i Betel startade 1922 Pingst-församlingen Smyrnakyrkan. Sen 2004-2012 har församlingen namnet Matteuskyrkan Majorna. Församlingen är dubbelansluten till Evangeliska Frikyrkan och till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Prostbostället

1868. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar.
1868. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar. Längst till vänster en fastighet utan hus och sen är det Åhmanssonska, prostbostället och Oljekvarn. I nedre delen av bilden finns ytterligare en gård var namn jag inte känner till men längs med vägen dit växte den så kallade Koopmansstaden fram. Det planerade gatunätet är utlagt över existerande strukturer.
1901. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar.
1901. Längs med Allmänna vägen ligger fyra större egendomar med trädgårdar. Fastigheten längst till vänster har nu fått ett hus (Strömbergska villan) och sen är det Åhmanssonska, prostbostället och Oljekvarn (Söderlingska trädgården). I nedre delen av bilden finns ytterligare en gård var namn jag inte känner till. Det planerade gatunätet är utlagt över existerande strukturer.
1921. Söderlingska trädgården finns kvar liksom några av gårdens hus. De övriga trädgårdarna är borta
1921. Söderlingska trädgården finns kvar liksom några av gårdens hus. De övriga trädgårdarna är borta men Åhmanssonska huset finns kvar.
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.