Koopmansstaden

Del 13 av 23 i serien Kåkstäder

Koopmansstaden, eller  Coopmanstaden som den rätteligen borde stavas då den familj kåkstaden fick namn efter hette Coopman, var ett kåkstadområde som växte upp längs med Koopmansgatan som gick från det som idag är hörnet av Styrmansgatan och Allmänna vägen snett igenom det nuvarande kvarteret Enhörningen för att sen fortsätta där den nuvarande Koopmansgatan finns för att gå vidare söderut där nuvarande Oljekvarnsgatan sträcker sig och fram till hörnet Kommendörsgatan och Oljekvarnsgatan där en större egendomen låg som familjen Coopman ägt. Vid höjden väster om den nuvarande Oljekvarnsgatan och söder om den nuvarande Karl Johansskolan mynnade Ankargatan ut i Koopmansgatan. Även runt dåtidens Ankargata fanns det en mängd mindre träkåkar. Varför det växte fram en kåkstad längs med vägen till den egendomen är oklart för nåt liknande finns inte vid vägen till Godhem som började på samma ställe vid ALlmänna vägen.

Koopmansstaden 1876

Koopmansstaden 1876 med ett planerat gatunät utlagt över befintliga gator och hus. med Dicksonska stiftelsens arbetarbostäder i det blivande kvarteret Enhörningen.

Koopmansstaden 1901

Koopmansstaden 1901

Koopmansstaden 1921

Koopmansstaden 1921

Den mellersta delen av Koopmansgatan revs bort redan i början av 1900-talet och fram till 1930-talet för att ge plats åt landshövdingehusbebyggelse. I samband med detta skapades Oljekvarnsgatan och Koopmansgatan drogs österut till Djurgårdsgatan.

Koopmansgatan söderut från Amiralitetsgatan

Koopmansgatan söderut från Amiralitetsgatan

De sista husen i södra delen inklusive Ankargatan revs på 1960-talet för att ge plats åt miljonprogramshusen på Haråsgatan. Några hus på nuvarande Koopmansgatan och Oljekvarnsgatan hade dock rivits på 1920- och 30-talen ihop med den mellersta delen för att senare ersättas av landshövdingehus och funkishus.

Ankargatan

Ankargatan åt öster 1938. Majornas 3 rote, nr 60 A och där bakom nr 70 A. Nedgång mot Koopmansgatan. Bild: Otto Thulin. Licens: CC-BY-NC-ND

Ankargatan år 1955

Ankargatan år 1955. Majornas 3 rote, nr 51 A [fasad mot väster, gavel mot söder]. Bild: Thorvald Bengtsson. Licens: CC-BY-NC-ND

Ankargatan 1955

Ankargatan 1955. Majornas 3 rote, nr 55 [fastigheten med den ljusa gaveln]. Bild: Thorvald Bengtsson. Licens: CC-BY-NC-ND

Den nordligaste delen av Koopmansgatan som gick snett igenom kvarteret Enhörningen  fanns kvar ända till 1980-talet. Det var en av de absolut finaste gatorna i Majorna. där var lugnt, behagligt och skönt utan att ha den känsla av museum som finns i Gathenhielmska reservatet (på Pölgatan).

Hörnet Allmänna vägen och Styrmansgatan

Hörnet Allmänna vägen och Styrmansgatan där vägen till Godhems egendom gick tidigare. Koopmansgatan går in mellan huset i mitten av bilden (Wimanska gården, som också innefattade det mindre huset bredvid) och huset till vänster med Nykterhetscafé Stjärnan. Majornas 3 rote, nr 36-37, 79. Wimanska gården inklusive det lilla huset bredvid revs på 1930-talet och ett nytt stenhus byggdes på platsen. Huset med Nykterhetscafé Stjärnan fanns kvar intill 1980-talet.

Koopmansgatan söderut från Allmänna vägen år 1900.

Koopmansgatan söderut från Allmänna vägen år 1900. Nykterhetscafé Stjärnan ligger i Majornas 3 rote, nr 79, de andra husen är nr 80 och 81. Så här såg det i princip fortfarande ut på 1970-talet.

Serienavigation<< Stigberget (kring Stigbergstorget)Majberget >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.