Prospect Hill

Del 10 av 13 i serien Gårdar i Örgryte 2

Del 10 av 13 i serien Gårdar i Örgryte 2Prospect Hill var en egendom, en stor tomt med två större hus, Norra Prospect Hill (senare Odinslund)  och Södra Prospect Hill, samt ett par andra. Tomten köptes av bröderna August Kobb Läs hela inlägget Prospect Hill

Advertisements

Änggården

Del 7 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 7 av 7 i serien SundshagengårdarnaÄnggården är känd sedan 1600-talet och utgjorde då ett halvt kronohemman och var bebodd av en ängvaktare/uppsyningsman som såg efter viltet och skogen i de östliga markerna, särskilt då Sundshagen, nuvarande Slottskogen. Engegårdhen nämns första Läs hela inlägget Änggården

Margreteberg

Del 6 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 6 av 7 i serien SundshagengårdarnaMargreteberg var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. Läs hela inlägget Margreteberg

Trädgården

Del 5 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 5 av 7 i serien SundshagengårdarnaTrädgården var senast från 1814 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Det var en av de egendomar som kom att ingå i det som idag är Slottsskogen. Läs hela inlägget Trädgården

Karlsro

Del 4 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 4 av 7 i serien SundshagengårdarnaKarlsro eller Carlsro var en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Avstyckades från Stora Malmgården någon gång mellan 1803 och 1831. Gården omfattade totalt 15 tunnland år 1868. Namnet Läs hela inlägget Karlsro

Stiftelsen Haralds minne

Stiftelsen Haralds minne grundades 1887 av fru Adolfina Quensel i Göteborg, med anledning av hennes unge son Harald Quensels död i tuberkulos. Adolfina Quensel avled dock samma år varvid hennes dotter fru Emilie Dickson, gift med Robert Dickson, fortsatte att tillföra högst Läs hela inlägget Stiftelsen Haralds minne

Ryet

Del 3 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 3 av 7 i serien SundshagengårdarnaRyet var från 1803 en gård i Sundshagen som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Gården omfattade totalt 26 tunnland år 1868. Var från 1808 värdshus. Delades i två delar 1831, Stora och Läs hela inlägget Ryet

Lilla Malmgården

Del 2 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 2 av 7 i serien SundshagengårdarnaLilla Malmgården var från 1831 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Egendomen var 8 tunnland. Gården låg en bit söder om Stora Malmgården på höjden där landskapsstugorna Läs hela inlägget Lilla Malmgården

Stora Malmgården

Del 1 av 7 i serien Sundshagengårdarna

Del 1 av 7 i serien SundshagengårdarnaStora Malmgården var från 1803 en gård i Sundshagen (Slottsskogen) som arrenderade sin mark av statligt ägda Älvsborgs Kungsladugård. Totalt arrenderades 40 tunnland. Det var den största av de egendomar som kom att ingå i Läs hela inlägget Stora Malmgården

Strömbergska villan

Del 14 av 15 i serien Gårdar i Majorna

Del 14 av 15 i serien Gårdar i MajornaEgendom med trädgård som låg på Allmänna vägens södra sida mellan de nuvarande Kommendörs- och Kaptensgatorna. Byggdes i slutet av 1800-talet då den inte fanns 1868. Riven innan 1923. Beboddes på 1870- Läs hela inlägget Strömbergska villan