Simsons plantage

Del 10 av 11 i serien Landerier Hagaheden

Landeri som anlades 1732 som trädgårdsodling. 1758 omfattade landeriet 2 tunnland på vilka det bland annat odlades tobak. Innehavare av arrendet var då trädgårdsmästare Swen Simson som tidigare arbetat åt Volrath Tham. Swen Simson ägde också fastigheter på Vallgatan inne i staden och drev sannolikt krog på sitt landeri.

Mariefred, Enanders plantage, Simsons plantage, Kristinetorp, Kristinelund och Lorensberg
Mariefred, Enanders plantage, Simsons plantage, Kristineberg (Ericsson), Kristinelund och Lorensberg år 1790

År 1843 startade J. G. Malmsjös Pianofabrik i landeriets byggnader.

Landeriets sista byggnad i vilken J.G. Malmsjö haft sin bostad revs 1922 då Vasagatans mynning mot Södra Vägen breddades.

1921
1921

Andra källor:
Gösta Bodman, Göteborgs äldre industri, 1923
Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900 Kulturmiljö av riksintresse, del 1-2, 2016
Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900 Kulturmiljö av riksintresse, del 3, 2016
Vasastaden och Lorensberg, Planering och byggande utanför vallgraven 1850-1900 Kulturmiljö av riksintresse, del 4, 2016
Kulturmiljörapport 2018:01, Kulturmiljövision Göteborg förstärkt: Landerierna

Serienavigation<< MariefredKristineberg >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.