Gummero

Del 8 av 15 i serien Landerier - Heden och Stampen

Gummero (Rote 12 nummer 25) var ett landeri på Stampen (Åkareheden) som arrenderades ut till handelsmannen Jacob Karstedt från 1759. Området var då redan bebyggt med ett mindre hus som han rev:

Det äldre huset revs, redan 1761 fanns det nya huset på platsen. När egendomen två år senare såldes på auktion var det under namnet Gummeroen. Då Benjamin Uberschier tog över Gummero 1777 var det den enda egendomen mellan Svingeln och Fattighusån med en planterad trädgård. Det var också vid detta tillfälle som Gummero blev ett värdshus, vilket det sedan fungerade som tills det löstes in av staden.

I december 1805 fick den dåvarande arrendatorn Johan Wedberg tillåtelse att på den norra delen av Gummero uppföra en repslagarbana. Denna brann 1833, men återuppfördes direkt i ursprungligt utförande.

Staden beslutade 1879 att lösa in landeriet. Repslagarbanan fanns troligen kvar till slutet på 1800-talet och landeriets huvudbyggnad revs 1933. Året efter att landeriets huvudbyggnad revs togs en stadsplan fram för bostadsbebyggelse. Kvarteret Chemnitz byggdes upp med en sluten husrad mot Friggagatan och Alströmergatan, medan gården lämnades öppen mot Stampgatan.

Repslagarbanan låg längs med det som idag är Friggagatan och sträckte sig över flera landeritomter. Mangårdsbyggnaden låg mot Stampgatan.

Stampen 1790

Stampen 1790

Gummero 1860

Gummero 1860

Gummero 1890

Gummero 1890

Kvarteret Chemnitz 1921

1921

Gummero och Oscarsdal

Stampgatan 1896. Landeriet Gummero till vänster och landeriet Oscarsdal i fonden (längst bort). Bild: Julius Ahlberg. Public Domain

Andra källor:
CRA Fredberg, Det gamla Göteborg, 1923
Kulturmiljörapport 2018:01, Kulturmiljövision Göteborg förstärkt: Landerierna

Serienavigation<< Oscarsdal (Fredriksdal)Tegelbruksängen >>
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.