Kvarteret Fanjunkaren

Kvarteret Fanjunkaren, Landsvägsgatan-Haga Östergata-Mellangatan-Haga Nygata. 1849 uppfördes ett trähus i 3 våningar med locklistpanel med ovanlig profil samt en rad runda vindsfönster på Landsvägsgatan 4. Gårdsfasaden och gatufasadens övre del med sin originella panel och eleganta runda vindsfönster samt vindsrummet har bibehållit sin ursprungliga karaktär sedan huset var nybyggt 1849.

Landshövdingehuset och trähuset på Landsvägsgatan år 2012

Landshövdingehuset och trähuset på Landsvägsgatan år 2012. Okänd fotograf.

Landshövdingehuset i hörnet Landsvägsgatan och Haga Nygata tillkom 1881.Byggnaden är i huvudsak bevarad sedan tillkomsten. I samband med den senaste ombyggnaden, 1992-93, har endast små förändringar gjorts i 3- och 4-rumslägenheternas planlösningar.

Stora skyltfönster togs upp i båda husen på 1920-talet.  De är de enda bevarade äldre husen i kvarteret.

I trähuset låg under mycket lång tik ett arbetarkafé med en välkänd grötfrukost, Café Grand, en gång flitigt besökt av Harry Martinsson. Café Grand fanns kvar till någon gång på 1980-talet. Det var inget hamburgerkök som Gösta Carlson påstår i sin bok Haga: En resa i tid och rum. Däremot låg det hamburgerkök (korvkiosk) bredvid på 1970- och 1980-talen. Idag ligger det en blomsterhandel i lokalen där Café Grand låg. I källaren på gårdshuset (låg i en vinkel mot gatuhuset, är rivet) drev konstnären Joakim Stampe svartklubben som gick under namnet Onsdagsklubben under några år vid mitten av 1980-talet. Stampe var också aktiv i Göteborgs Karnevalsförening.

I huset av sten i hörnet Mellangatan/Haga Nygata låg Hovedskous målarskola mellan 1945 och 1978. I Bottenvåningen på huset fanns en krog som gick under namnet Haga Hilton. Huset revs därefter och ersattes av ett modernt bostadshus. Smyrnaförsamlingen hade sin kyrka i hörnet Mellangatan och Haga Östergata under sina första år i Göteborg (Mellangatan 3). Senare slogs denna församling ihop med baptistförsamlingen Betel som hade en gudstjänstlokal på Haga Kyrkogata där Smyrnakyrkan ligger idag. Senare har kyrkan använts av teatergrupper och för konsertverksamhet. Även denna kyrkobyggnad är ersatt av ett modernt bostadshus.

Interiör Smyrnaförsamlingens kyrka

Interiör Smyrnaförsamlingens kyrka

Kvarteret om- och nybyggdes 1992–93.

Huset där Hovedskou låg. 1970-talet.

Huset där Hovedskou låg. 1970-talet. Bild: Jan Thyrén. Licens: CC-BY-NC-ND

Landsvägsgatan år 1955

Landsvägsgatan år 1955, kvarteret Fanjunkaren till höger och kvarteret Styckjunkaren till vänster, Arbetareföreningens hus riv. Bild: Allan Nilson Licens: CC-BY-NC-ND

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.