John Nonnen

John Nonnen
John Nonnen

John Nonnen föddes 25 jan 1770 i Liverpool och dog 8 maj 1845 i Göteborg. Han var son till köpmannen Engelbert (Egbert) Nonnen och Anne Osborne. Gift 14 juni 1798 i Hamburg med Anna Mathilda Lorent, född 22 februari i samma stad 24 febr 1776 och död 17 september 1856 i Göteborg. Hon var dotter till köpmannen Carl Anton Lorent och Susanne Wybrandt. I äktenskapet föddes 4 döttrar och en son som överlevde till vuxen ålder, Fanny Nonnen (1799-1889), gift Morgan, Edward Nonnen (1804-1862), gift med Margarethe Thorburn, Mary Nonnen (1808-1903), Emily Nonnen (1812-1905), Charlotte Nonnen (1813-1895) och Ann Nonnen (1815-1867).

När John Nonnen var nio år avled fadern, en till Liverpool inflyttad köpman från Bremen, efter att ha förlorat alla sina pengar i handel på Sydafrika. 1783 erbjöd sig Johann Nonnen som var handlande i Bremen att lära upp brorsonen på sitt kontor. Efter en tids utbildning där fick John Nonnen anställning i firman L F Lorent am Ende & Co, som förestods av Carl Anton Lorent. John Nonnen blev snart delägare i firman. 1798 gifte John Nonnen med dottern till Carl Anton Lorent.

Efter att franska trupper 1806 hade ockuperat Hamburg, fann Nonnen det säkrast att för en tid lämna staden. Med hustru och barn begav han sig på en längre resa till Italien men tvingades återvända till Hamburg Vid C.A. Lorents död. Familjen flydde 1809 från Hamburg via Rostock till Malmö och vidare till Göteborg. Där mottogs de av A.R Lorent, son till C.A. Lorent, som redan 1807 hade lämnat Hamburg och slagit sig ned i Göteborg.

John Nonnen investerade sin förmögenhet i Lorents företag i Göteborg och flyttade därefter till London där han tänkte att han skulle dra sig tillbaks från sina affärer.

1813 anlade A. R. Lorent även ett porterbryggeri. Verksamheten kombinerades med en omfattande import/export- och rederirörelse. Fredsslutet efter napoleonkrigen medförde emellertid en allvarlig konjunkturnedgång och A. R. Lorent råkade som många andra i kreditsvårigheter. Brodern Paul Emil Lorent i Charleston, USA, övertalades att placera drygt 700 000 rdr bko i bruken, som han formellt övertog 1816. De ekonomiska problemen fortsatte och i maj 1819 övertog Nonnen ledningen för verksamheten som disponent. Samma månad flyttade han till Göteborg där han bland annat inköpte nyttjanderätten till Lisebergs landeri.

Med Nonnen som disponent och A. R. Lorent som produktionsledare för bruken fördubblades sockerproduktionen på sex år. Ytterligare produktivitetsökning uppnåddes mot slutet av 1820-talet tack vare en av A.R. Lorent uppfunnen ny metod för ångkokning av sockret.

Efter A. R. Lorents plötsliga död i maj 1833, såg sig John Nonnen nödsakad att lämna in konkursansökan för bruken. Efter A.R. Lorent begärdes urarva konkurs. Även P. E. Lorent och John Nonnen försattes i konkurs. Nonnen förlorade allt han ägde inklusive nyttjanderätten till Liseberg. De ekonomiska problemen löstes först när David Carnegie d.y. övertog företaget. Han behöll John Nonnen som disponent för verksamheten.

Efter att David Carnegie d.y. 1841 flyttat tillbaka till Skottland blev John Nonnen ensam ansvarig för produktionen och försäljningen. David Carnegie d.y. skötte sockeruppköpen och de finansiella operationerna från London.

1844 fick John Nonnen ett donationsbrev av David Carnegie d.y. på nyttjanderätten för Liseberg och en årlig pension till hustrun och de fyra döttrarna.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.