Kvarteret Koffen

Kvarteret Koffen, Västra Sänkverksgatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Värmlandsgatan-Masthamnsgatan. Delades ursprungligen av Östra Sänkverksgatan och Dalagatan som gick från norr till söder genom kvarteren Loggerten och Koffen.

Kvarteret var urpsrungligen bebyggt med magasinbyggnader av trä, men på 1930-talet byggdes ett fryshus och 1997 byggde ett parkeringshus i östra delen av kvarteret. Västra delen av kvarteret är idag parkeringsplats.

Parkeringshuset till vänster och fryshuset till höger.
Parkeringshuset till vänster och fryshuset till höger.

Advertisements

Kommentera