Kvarteret Brigantinen

Kvarteret Brigantinen som inte längre existerar omfattade sannolikt området Hälsingegatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Västra Sänkverksgatan-Första Långgatan-Oskarsgatan. Bebyggdes med låg magasinsbebyggelse i trä i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen revs på 1960- och 1970-talen. Sen dess har området varit gator, trafikleder och parkeringsplatser.

I kvarteret låg den gamla Tullstugan vilken Fredberg beskrev så här:

På andra sidan Sänkverket, i väster, låg den gamla tullstugan. Hon låg helt nära stranden av älven, ett stenkast från Masthuggstorget, vid en lustig liten gränd med röda plank, gröna gräsplättar, som kommit dit liksom av misstag, och en flik av älvens blå i fonden. Stugan var bräcklig av ålder. Den ursprungligen röda färgen hade fått något mossbelupet och gråslitet över sig. Och man brydde sig tydligen inte om att offra nya klutar på det gamla klädet, efter som hon i framtiden var dömd att försvinna. Hon hade många minnen att förtälja från svunna dagar. Hennes bästa tid var i mitten av förra seklet, då de många brädgårdarna med sina inklämda pråmvikar bredde ut sig över hela södra älvstranden.

Gamla Tullverket vid Västra Sänkverksgatan i kvarteret Brigantinen. 1910
Gamla Tullverket vid Västra Sänkverksgatan i kvarteret Brigantinen. 1910. Sjömanshemmet vid Masthuggstorget i bakgrunden. Bild: Olga Rinman. Public Domain.
Hörnet Oskarsgatan och Västra Sänkverksgatan 1976
Hörnet Oskarsgatan och Västra Sänkverksgatan 1976 med Första Långgatan i förgrunden. Dvs samma plats som ovan men efter att Första Långgatan breddats. Foto: Otto Thulin. Public Domain
Norra Masthugget 1921
Norra Masthugget 1921
Advertisements

Kommentera