Göteborg stads sjömanshem

För medel, insamlade med anledning av Konung Oscar II:s och drottning Sophias silverbröllop 1882, uppfördes år 1886 ett sjömanshem vid Masthuggstorget. Samma år beslöts, att hemmet skulle förvaltas av stadsfullmäktige. Syftet var att bereda möjligheter till bostad och mat för sjömän.

Sjömanshemmet

Det första sjömanshemmet vid Masthuggstorget. 

Verksamheten bedrevs i denna byggnad intill år 1942, då en ny byggnad stod uppförd, som erhöll namnet Göteborgs stads sjömanshem. Hemmet nedlades 1972-07-01.

I byggnaden fanns på 1970-talet och kanske också innan dess en arbetsförmedling för daglönare. En tillfällighetsarbetsförmedling. En gick tidigt på morgonen och satte upp sig och satt sen där i lokalen en kortare eller längre stund. Med lite tur blev det jobb på nån flyttfirma eller nåt lager. Kanske jobb för några dagar, men ofta bara en dag.

Sjömanshemmet

Den nya byggnaden som byggdes 1942

 

Från 1990-talet fungerade det som äldreboende men byggs för närvarande om till bostadsrätter.

Advertisements

Kommentera