Kvarteret Kryssaren

Kvarteret Kryssaren, Värmlandsgatan-Första Långgatan-Nordhemsgatan-Andra Långgatan. Större delen av kvarteret består av hus uppförda efter 1950. Fyra äldre byggnader finns kvar. Särskilt värdefullt är enligt Göteborg stads bevarandeprogram är:

  • Andra Långgatan 25, (kv 10:18). Byggnadsår: 1868. Arkitekt: J A Westerberg. Det f.d. bostadshuset är i 3 våningar med omsorgsfullt utformad putsfasad i återhållsam nyrenässans.

Nästan en tredjedel av kvarteret från Nordhemsgatan västerut upptogs tidigare av Göteborgs Ångbageri AB och Göteborgs Ångkvarns AB, senare Konsumbagarn. Idag är det före detta bageriet ombyggt till förvaltningslokaler, skollokaler, kontors- och restauranglokaler. Bland de hus som ägdes av Göteborgs Ångkvarns AB märks också det Welinska huset på Smala vägen 52 (Första Långgatan 16).

På Första Långgatan 18 (också Smala vägen 52) låg värdshuset Lilla Vauxhall.

Lilla Vauxhall

Lilla Vauxhall cirka 1900. Rivet snart därefter.

Första Långgatan 22 byggdes 1961 för Wilson & Co. Huset i nio våningar invigdes den 12 januari 1961 av generalkonsulinnan Adine Kjellberg, och hade då kostat 3 miljoner kronor, inklusive tomt. Arkitekter var Jan Steen och Bert Dahlberg, och byggherre F.O. Peterson & söner.

Wilsonhuset. Första Långgatan 22.

Wilsonhuset. Första Långgatan 22.

Den 26 meter höga, 22 meter långa och 15 meter breda byggnaden bärs upp av åtta pelare. Byggnaden uppfördes med bärande stomme av armerad betong, grundlagd på 30 meter långa kohesionspålar. Kontorsbyggnaden hade en byggnadsvolym av 9 200 kvadratmeter och varje våningsplan har en area av 330 kvadratmeter. Byggnaden har en källarvåning samt 9 våningar ovan mark, varav den översta är indragen från gatufasaden. Wilson-kontoren tog upp två och en halv våning i komplexet.

Masthugget 1921

Masthugget 1921

Advertisements

Kommentera