Claes Johansson & Co

Claes Johansson (1843-93) från Mark flyttade till Göteborg år 1875 och öppnade en manufakturaffär på Kungsgatan 47. Samma år övertog han också Annelunds Väveri i Masthugget från brodern Johannes Johanssons firma Johansson & Carlander.  Två år senare köpte han också Krokslätts Fabriker från W. Lundgren. 1877 hade Annelund cirka 90 anställda och Krokslätt ungefär 60.

I början av 1890-talet blev sönerna Arvid Mark (1868-1945) och Conrad Mark (1869-1926) delägare i företaget som då fick namnet Claes Johansson & Co. 1893 ombildades företaget till aktiebolag med namnet Claes Johansson & Co Väfveri AB. Antalet anställda vid Annelunds Väveri var nu 120 och vid Krokslätts Fabriker ungefär 170. När fadern avled senare samma år övertog Conrad Mark ledningen för företaget som därefter expanderade mycket kraftig och i slutet av 1890-taket hade cirka 500 anställda. 1905-1907 byggdes ett stort modernt spinner i Krokslätt som integrerades med väveriet. 1909 lade Annelunds Väveri ner då anläggningen blivit överflödig och var liten. Vid nedläggningen hade Annelund cirka 100 anställda medan Krokslätts fabriker hade ungefär 900.

1906 förvärvade Claes Johansson & Co Väfveri AB en stor post aktier i Mölnlycke AB som gått i konkurs. 1915 köpte de resterande aktier. Arvid Mark blev disponent vid Mölnlycke. Mölnlycke hade ungefär 250 anställda men expanderade sedan under första världskriget så att antalet anställda steg till 400. Även antalet anställda vid Krokslätts Fabriker steg, i det fallet till 1 100.

Under 1920-talets lågkonjunktur fick bolaget ekonomiska problem och 1925 övertogs företaget av Skandinaviska Kredit AB som säkerhet för de lån banken gett. 1930 fusionerades moderbolaget och dotterbolaget till Claes Johansson-Mölnlycke AB på initiativ av advokat Axel Forssman som sedan var styrelseordförande i bolaget från 1932 till 1942. 1933 bytte företaget namn till Mölnlycke Väfveri AB. VD från 1925 var Nils Möller som 1932 efterträddes av H. von Bornstedt. 1939 blev Folke G. Thulin VD. Han avgick 1959 och blev istället styrelseordförande istället för Ebbe Lundberg som varit det sen 1942. Ny VD för Mölnlycke Väfveri AB år 1959 blev Sverker Ljungren.

Under 1930-talet koncentrerades produktionen så att inte samma slags arbete utfördes på olika ställen och man rationaliserade sortimentet med färre men längre serier. Man började också tidigt att använda konstfiber och cellull vävdes vid Mölnlycke redan 1933. Forskning och utveckling på området ledde till Mölnlyckes vaxduk, chintz, sportrockstyg och sjukvårdsplast. Man tog även fram teknik för skrynkelfribehandling.

Sortiment av vävda tyger kompletterades på 1930-talet med sytråd och under andra världskriget även med menstruationsbindor av engångstyp. Efter detta så ökades mängden produkter inom hygienområdet med barnblöjor, inkontinensprodukter och mjukpapper.

Huvudägare från 1949 var Skandinaviska Bankens investmentbolag AB Custos. 1Under 1950-talet började textilrörelsen att avvecklas och 1960 bytte bolaget namn till Mölnlycke AB och samma år börsnoterades det. Efter börsnoteringen ägde AB Custos 39% av aktierna. 1960 hade företaget 4 000 anställda totalt varav 1 850 i Mölnlycke och Krokslätt. VD var Gunnar Dahlsten som efterträddes Sverker Ljungren år 1965. Han förblev VD till 1977 då han efterträddes av Tore Daun. Krokslätts Fabriker lades ner 1974-75.

1975 förvärvades Mölnlycke AB av Svenska Cellulosa AB (SCA), och kom att utgöra starten på detta företags hygienrörelse vilken fick namnet SCA Mölnlycke AB. De sista resterna av textilverksamheterna, Mölnlycke Sytråd AB och AB Melka såldes 1987 respektive 1994

1997 bildades SCA Hygiene Products AB genom en sammanslagning av SCA Mölnlycke AB och SCA Hygiene Paper, ett tyskt företag som förvärvats av SCA detta år. SCA Hygiene Paper hette ursprungligen Papierwerke Waldorf-Aschaffenburg, PWA. SCA Hygiene Products AB:s huvudkontor förlades till München och chef blev österrikaren Alfred Heinzel. Under Heinzels ledning expanderade företaget kraftigt, främst genom skickligt genomförda företagsförvärv, de flesta utanför Europa. Heinzel efterträddes av Stefan Angwald, men denne lämnade (ofrivilligt) företaget 2003.

2003 delades företaget i en del för personliga hygienprodukter (inkontinens- och barnblöjor samt menstruationsskydd) och en mjukpappersdel. Verksamhetsområdet sårvårdsartiklar, engångsprodukter för operationer samt annan sårvårdsutrustning sammanslogs 1998 med finländska Kolmi-Set varvid Mölnlycke Health Care AB bildades. SCA förblev ägare till mjukpappers- och hygienprodukter vars kontor flyttade till Eklanda i västra Mölndal från Mölnlycke.

2017 delades SCA i två delar och hygiendelen, dvs den gamla Mölnlyckedelen, knoppades av och blev Essity AB med totalt 48 000 anställda i hela världen. Essity har produktutveckling i Mölndal och tillverkning av tvättlappar i Mölnlycke.

Källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963 och Wikipedia

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.