Elanders

Del 2 av 2 i serien Grafisk industri

N. J. Björkman och Victor Fischer grundade i oktober 1877 ett tryckeri under namnet Fischer & Björkmans Boktryckeri AB, beläget vid Norra Hamngatan 32 i Göteborg. Björkman gick ur firman 1878, varvid Victor Fischer ensam blev ägare av tryckeriet under firmanamnet Victor Fischer. Det ägdes därefter en kort tid av grosshandlaren Henrik Magnus Hildemar Bolander, men återtogs snart av Fischer.

Fischers tryckeri övertogs den 14 maj 1901 av Otto Elander, som efter en period (1887-1897) i USA fått kunskap om katalogtryck. Han utvidgade rörelsen och 1910 hade tryckeriet 100 anställda. Elander förvärvade samtidigt tidningen Nyaste Snällposten.

Den 5 december 1907 utkom första numret av veckotidningen Tidsfördrif, vilken utkom oavbrutet fram till nedläggningen 1964. Hela tiden var den ägd av firman Tidsfördrif Elander & Co.

1908 grundades Elanders Boktryckeri AB av Otto Elander, Emil Ekström och Nils Hellner. Företaget tryckte bland annat Elanders två tidskrifter, Nyaste Snällposten och Tidsfördrif. Verksamheten flyttades till Kungsgatan 18, och den 12 augusti 1911 meddelades att Elanders Boktryckeriaktiebolag övertagit Otto Elanders boktryckeri med Hellner som ansvarig. År 1912 sysselsattes över 125 personer med en omsättning på 400 000 kronor.

Den första styrelsen i Elanders Tryckeri AB bestod av Otto Elander (ordförande), Nils Hellner (1871-1939) som också var VD och Emil Ekström (1872-1927).

Företaget köpte 1912 fastigheten Norra Allégatan 2/Pusterviksgatan 3 i Pustervik invid Järntorget, dit tryckeriverksamheten flyttades samma år. Själva tryckeriet låg till en början i ett gårdshus. Företaget expanderade snabbt och köpte efter hand fler fastigheter i kvarteret Regeringen: Norra Allégatan 2, 3, 4 och 5 och bakfastigheterna Pusterviksgatan 3, 5, 7 och 9. I olika omgångar byggdes dessa fastigheter om och år 1949 startades ett sexårigt ombyggnadsprogram, som resulterade i ett stort tryckerikomplex längs Norra Allégatan.

I början av 1950-talet utvidgades företaget avsevärt, och antalet anställda översteg 200 för att vid slutet av årtiondet vara 300. Omsättningen uppgick år 1960 till 7 miljoner kronor.

Elanders behövde expandera och under perioden 1 juli – 5 oktober 1972 flyttade man till nya lokaler strax norr om Kungsbackas innerstad. Dessa lokaler hade tidigare nyttjats av Rosengrens som tillverkade säkerhetsskåp samt innan dess av Karlaverken som bland annat tillverkade hytter till lastbilar.

Elanders fastigheter i Pustervik såldes 27 april 1973 till L. Joh. Larsson & Co Byggnads AB, som även svarade för Elanders nybyggnationer i Kungsbacka.

Otto Elander var chef för företaget ända till sin död 1944, då ledningen övertogs av sonen Douglas Elander (1899-1962) och efter dennes bortgång av sonen Per Elander (1929-1993).

Elanders Tryckeri var under 1900-talets första decennier fram som den näst största firman i Göteborg i boktryckeribranschen efter Wezäta-Melins AB. Särskilt stor betydelse för företagetss utveckling har den svenska telefonkatalogen haft. Med start 1908 trycktes den på Elanders tryckeri, och bindningen utfördes sedan 1908 hos Gustaf Melins AB. Redan utgåvan 1909 omfattade 2 000 sidor i 260 000 exemplar. Elanders köpte upp det tidigare Esselteägda tryckeriet och binderiet Wezäta-Melins 1989 varefter katalogbinderiet flyttade till Kungsbacka under 1990, där produktionen av bland annat telefonkataloger fortsatte i Elanders regi, intill att tryckeriet såldes under 2007 och ombildades till Kungsbacka Graphic AB.

Företaget är under namnet Elanders AB sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen. Sen 1997 har företaget kontrollerats av industrimannen Carl Bennet, som har omstrukturerat koncernen och dess inriktning. Idag är det inte längre ett rent tryckeriföretag utan främst ett logistik- och handelsföretag, i praktiken en slags modernt handelshus. Huvudkontoret finns idag i Mölnlycke.

År 2017 omsatte koncernen drygt 8,5 miljarder kronor och sysselsatte cirka 6 500 anställda i ett 20-tal länder på 4 kontinenter. Carl Bennet AB äger 50,1% av aktiekapitalet och kontrollerar 65,9% av rösterna i företaget.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Serienavigation<< Gustaf Melins AB
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Lär sig hur dina kommentardata behandlas.