Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Carolus Rex

Fastigheterna i kvarteret Carolus Rex, bastionen Carolus Rex-Kungsgatan-Luntantugatan-Arsenalsgatan, är i huvudsak uppförda under 1920-talet. Åren 1926-1928 uppfördes fastigheterna Hvitfeldtsgatan 2-6 efter ritningar av arkitekter som exempelvis Nils Olsson och Sten Branzell.

I huset Kungsgatan 5 finns en inspelningsstudio för musik, Nacksving Studios. På Kungsgatan 7 låg länge en biograf, först med namnet Carolus och sedan med namnet Star.

 

Advertisements

Kommentera