Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Engelska Kyrkan

Kvarteret Engelska Kyrkan, Hvitfeldtsplatsen-Södra Larmgatan-Arkitektgatan-Läroverksgatan, är ett kvarter i centrala Göteborg som består av tre fristående byggnader vilket är ovanligt innanför vallgraven. Det är Engelska kyrkan, Gegerfeltska villan samt Melins hus.

Advertisements

Kommentera