Sociala Huset

Sociala Huset i Göteborg uppfördes under åren 1849-1855 som Allmänna och Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. Tomten låg då i utkanten av Göteborg, på de frilagda området vid Vallgraven som tidigare upptagits av befästningsverken. Sociala Huset är byggt på det högverk som stod i mitten av bastionen Carolus Dux vid Grönsakstorget.

Victor von Gegerfelt var både arkitekt och byggherre för projektet som gav Göteborg sitt dittills största sjukhus. Sociala huset är känt för sitt originella utseende. Enligt ritningarna skulle byggnaden vara ellipsformad, men på grund av att de ekonomiska kalkylerna sprack så byggdes bara en halv ellips i tre våningar. Den 1 april 1855 invigdes sjukhuset. Sjukhuset låg kvar i huset fram till och med år 1900 då sjukhuset flyttade till nya lokaler i Änggården. Se vidare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Efter att sjukhuset hade flyttat intogs huset av olika sociala institutioner och av folktandvården. På grund av detta kom huset att kallas för Sociala Huset eller bara Socialen.

Den 2 september 2006 flyttade Pedagogen (Lärarhögskolan) in i huset som då var nyrenoverat och tillbyggt. Tillbyggnaden till Sociala huset är ritad av Nyréns arkitektkontor i Stockholm.

Sociala Huset.
Sociala Huset. Bild: Rolf Broberg. Licens: CC BY-SA 3.0
Advertisements

Kommentera