Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Jungfrustigen

Kvarteret Jungfrustigen, Magasinsgatan-Södra Larmgatan-Västra Hamngatan-Sahlgrensgatan. Kvarteret upptas idag av Pedagogens huvudbyggnad, tidigare kallad Sociala Huset.

Under tidigare perioder har det funnits andra byggnader i kvarteret. I hörnet av Västra Hamngatan och Södra Larmgatan låg stugan Röda boden, där artilleristerna spelade teater 1872-1876. Mot Magasinsgatan fanns uteserveringen Terrassen, med en stor paviljong.

Under kvarteret finns rester av Göteborgs befästningar bevarade, närmare bestämt delar av bastionen Carolus Dux.

 

Advertisements

Kommentera