Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Franz Hartmann

Franz Ernst Johan Hartmann, föddes 10 november 1898 i Jönköping och dog 30 april 1988. Ernst Hartmann och Laura Heiss. Franz Hartmann gifte sig år 1929 sig med Inga-Greta Tellander, född 1908 i Göteborg, dotter till ingenjör Gunnar Tellander och Greta Mark. De fick sönerna Ernst Gunnar Hartmann, född 1931, och Bengt Lennart Richard Hartmann, född 1934.

Hartmann blev diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm 1920. Examen från högre bryggeriutbildning i Tyskland vid Hochschule für Landwirtschaft und Brauerei Weihenstephan 1922. Han blev gjorde sedan karriär inom bryggerinäringen som direktörsassistent hos J W Lyckholm & Co 1922-1925. AB J A Pripp & Son 1926-1931. Disponent hos Pripps Bryggeri 1931-1950.

Verkställande direktör för AB Pripp & Lyckholm 1950-1963. Under hans tid som direktör expanderade bolaget genom köp av Apotekarnes Förenade Vattenfabriker, Sveabryggerierna och ytterligare ett tiotal små bryggerier i Väst- och Mellansverige. 1964 fusionerades AB Pripp & Lyckholm med AB Stockholms Bryggerier och bildade storkoncernen Pripp-Bryggerierna AB med säte i Stockholm och med Hartmann som styrelseordförande.

Hartmann var en centralfigur i Göteborgs näringsliv med 42 styrelseuppdrag i början av 1960-talet. Han var styrelseordförande AB Coronaverken, AB CTC, EA Rosengrens, AB Liv Svea, AB Svea-Nornan, AB Ocean-Gauthiod, Säfveåns AB. Vice ordförande i bl.a. AB Arvikaverken och  AB Transatlantic. Styrelseledamot Fyrtornet AB och AB Volvo m.fl.

Hartmann var vice ordförande och sedermera styrelseordförande i Skandinaviska Banken fram till fusionen med Stockholms Enskilda Bank, varigenom Skandinaviska Enskilda Banken bildades.

Advertisements

Kommentera