Brand- och lifförsäkrings AB Svea

Brand- och lifförsäkringsaktiebolag Svea var ett försäkringsbolag som grundades 1866 i Göteborg. Från 1951 Försäkrings AB Svea-Nornan.

Innan Svea grundades fanns s.k. ömsesidiga försäkringsinrättningar i Göteborg och Göteborgs och Bohus län. På grund av den brandfarliga bebyggelsen och stadseldarna lyckades de inte fylla sin uppgift. Livförsäkringen hade dittills främst bedrivits av utländska bolag.

Bland de som tog initiativet till återfinns en grupp affärsmän och företag med anknytning till Skandinaviska Kredit AB, däribland, James Dickson & Co, D. Carnegie & Co, Olof Wijk & Co, J.W. Wilson, D.O. Francke, Theodor Mannheimer, Moritz L. Magnus & J. Hartvig (Jacob Elliott), J.A. Kjellberg & Söner, Ekman & Co, G.H. Hegardt & Co (Oscar Andrén), C. Fr. Waern & Co och Wilh. Röhss & Co. I interimsstyrelsen ingick  bl.a. Oscar Dickson, Oscar Ekman och Janne Ekman. Efter att företaget bildats 1866 så bestod den första valda styrelsen av Charles Dickson, Olof Wijk, Carl. O. Kjellberg, J.W. Wilson, D.O. Francke och J. Elliott. Till VD utsågs Edvard Boye, innan dess VD i Mölnlycke Manufaktur AB. Han efterföljdes 1892 av Ernst Bring och Max Olbers.

hade sitt första huvudkontor på Västra Hamngatan 11. Men redan året efter inköptes en annan fastighet på Västra Hamngatan 3, som revs 1887, varefter en ny byggnad uppfördes som stod färdig 1889.

Eftersom det var ett brand- och livförsäkringsbolag var bolaget förhindrat att även ägna sig åt andra branscher, som inbrotts-, vattenledningsskada, ansvarighet, olycksfalls – och bilskadeförsäkring. Därför bildades Försäkringsaktiebolaget Nornan som dotterbolag år 1918. VD för Nornan under hela dess existens var Axel Hellberg 1948/49 bröts livförsäkringsverksamheten ut i ett nytt bolag, Liv-Svea. Kort därefter, 1950/51, slogs Svea och Nornan ihop till Försäkrings AB Svea-Nornan. Ett år senare köpte företaget aktiemajoriteten i holdingbolaget Argo som ägde försäkringsbolagen Ocean, Gauthiod och Sveriges Allmänna Försäkrings AB.

Styrelseordförande i Svea och Svea-Nornan

Johan E. Ekman, 1915-1919
Axel Carlander, 1919-1934
Herman Mannheimer, 1935
Malte Jacobsson, 1936-1953
Hakon Leffler, 1954-1956
Franz Hartmann, 1957-1961

Verkställande direktörer

Edvard Boye, 1866-1892
Ernst Bring, 1892-1915
Max Olbers, 1892-98 (tillsammans med Bring)
C.A. Hjelm, 1915-1920
Theodor Wijkander, 1920-1941
Arvid Hellberg, 1942-1952
Pehr Gyllenhammar, 1953-61

1960 slogs försäkringskoncernen Skandia i Stockholm ihop med Svea-Nornan kallad Skandia-Svea med Försäkrings AB Skandia som moderbolag. Året efter införlivades Försäkrings AAB Skåne-Malmö med den ny koncernen Skandia-Svea-Skåne. Pehr Gyllenhammar blev i samband med detta VD i Skandia och Axel Roos chef för Svea-Nornan.

Andra källor: Artur Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.