Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Harald Fleetwood

Lars Harald Adolf Fleetwood, föddes 1815-05-08 i Salaholm, Trävattna i Skaraborg. Han dog 1907-08-11 i Lerum. Gift 1844-05-29 Göteborg, Kristine förs., med Maria Catharina Matzen (Cathrine-Marie), född 1814-06-25 i nämnda stad, Kristine förs., död där 1891-04-28, dotter till grosshandlaren Lars Harder Matzen och Johanna Elisabet Forsberg.

Gick till sjöss 1831. Sjökaptensexamen 1840. Befälhavare på olika fartyg 1840–1859. Ledamot av direktionen för Sjömannasällskapet i Göteborg 1861, dess vice ordförande 1872 och hedersledamot 1877. VD i Sjöförsäkrings AB Gauthiod i Göteborg 1865–1892.

Medlem av stadsfullmäktige i Göteborg 1863–1869. Ledamot av direktionen för därvarande sjömanshus 1865–1882. Stiftare och ledamot av styrelsen för Nautiska föreningen i Göteborg 1869. Ledamot av direktionen för Göteborgs navigationsskola 1870–1892. RVO 1878-11-30. Ledamot av kyrkomötet 1878 och 1883.

Ägde huset nr 4 Norra Allégatan i Göteborg.

Advertisements

Kommentera