Försäkrings AB Amphion

Försäkringsaktiebolaget Amphion var ett försäkringsbolag som bildades 1916 i Göteborg. Verksamheten startade i fastigheten Lilla Torget 2. År 1922 förvärvade bolaget fastigheten Stora Nygatan 17 ½ av Robert Dicksons arvingar.

De branscher inom vilka bolaget återfanns representerat är allt från sjö- och krigsförsäkringar, de ursprungliga branscherna, till brand och de s.k. småbranscherna. Bolaget drev återförsäkring i snart sagt alla branscher utom liv. 1919-23 fanns ett dotterbolag, Återförsäkringsaktiebolaget Odeion, som dock sistnämnda år införlivades med Amphion. 1923 bytte bolaget också namn från Återförsäkringsaktiebolaget Amphion till Försäkringsaktiebolaget Amphion.

Den första styrelsen utgjordes av August Lillienau, som verkade som ordförande, och Carl Ahlberg, J. Alb. Janson, E.W. Molin och VD:n Per Gyllenhammar. När Gyllenhammar avled 1930 efterträddes han av Eric A. Hygrell, som vid sin pensionering efterträddes av Knut Zetterqvist.

År 1950 förvärvade Försäkrings AB Ocean aktiemajoriteten, varefter bolagsstyrelsen rekonstruerades. Per Gyllenhammar d.y. blev nu ordförande i styrelsen. Han var sen 1948 VD i Försäkrings AB Ocean-Gauthiod. När Svea-Nornan skaffade sig aktiemajoriteten i holdingbolaget Argo kom Amphion att tillhöra Sveagruppen.

 

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.