S:t Josefs kyrka

S:t Josef var den första katolska kyrkan som uppfördes i Göteborg. Den stod klar i kvarteret Klädpressaren i Östra Nordstan år 1868. Den låg på Spannmålsgatan ungefär där de inre delarna av datoraffären Macforum ligger idag. Den katolska församlingen grundades dock sex år tidigare och hade från start 50 medlemmar. Så här skrev CRA Fredberg om katolska kyrkan:

Vid Spannmålsgatan ligger inklämt i husraden ett litet vackert götiskt tempel, vilket byggdes på 1860-talet av Göteborgs katolska församling, invigdes i juni 1865 och erhöll namn efter S:t Joseph. Tidigare hade församlingen, som bildats av hit inflyttade katolske trosbekännare, företrädesvis italienska gipsmakare och böhmiska musikanter, sina gudstjänster i ett hus på samma plats.

Kyrkans inre är mycket tilltalande med sin vackra utsmyckning, sin altartavla, föreställande Josef med Jesusbarnet, sitt Jungfru-Maria-altare, sina helgonbilder och sin sköna paramentik.

Gudstjänsterna äro, som alltid i de katolska kyrkorna, synnerligen stämningsfulla, isynnerhet mässorna på de större högtidsdagarna. Prästens rika mässkrud, korgossarna med ljus i händerna, rökelsekaren, ljusen, palmerna och blommorna, musiken, de vackra hymnerna, vilka omväxla med de latinska bönerna, allt bildar en liturgisk skönhets-symfoni, vartill de protestantiska kyrkorna ej erbjuda motstycken.

Lista på präster (kyrkoherdar)

  • Jean Claude Lichtlé 1864-1866
  • Johannes Jurzick 1866-1875
  • Albert Bitter 1875-1885
  • Julius Lohmeyer (S.J.) 1885-1913
  • Johan van Gijsel (S.C.J.) 1913-1916
  • Theodor van Heugten (S.C.J.) 1916-1926
  • Georg Kuipers (S.C.J.) 1927-1936
S:t Josef år 1888
S:t Josef år 1888, Spannmålsgatan 18. Bild: Wilhelm Berg
Spannmålsgatan 1901
Spannmålsgatan 1901. Katolska kyrkans torn synligt. Bild: Aron Jonason

1873 öppnades en skola är katolska barn av franska Josefsystrar och 1885 tog jesuiter över ansvaret för Göteborgs katolska församling. Katolska Elisabetsystrar öppnade 1894 ett sjukhus i Göteborg. 1913 övertogs ansvaret för församlingen i Göteborg av nederländska präster tillhörande Jesuhjärtakongregationen.

Interiör S.t Josef
Interiör S.t Josef. Bild: Aron Jonason

Redan 1928 inskaffade den katolska församlingen en tomt vid Heden för uppförande av ny kyrka, prästgård och skola. Den nya kyrkan börjae byggas 1937 och stod klar 1938. Den fick namnet Kristus Konungens Kyrka. Samma år övertogs den katolska skolan av tyska skolsystrar av kongregationen Notre Dame. Delar av inredningen i St. Josef flyttades till Kristus Konungens Kyrka, men vad själva lokalerna användes till efter 1937 är oklart.

Spannmålsgatan 1902
Spannmålsgatan 1902.

Fler bilder på St. Josef finns här och hos Carlotta.

Advertisements

One Reply to “S:t Josefs kyrka”

  1. Pingback: Kvarteret Klädpressaren | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.