Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Klädpressaren

Kvarteret Klädpressaren (Klädespressaren), Östra Hamngatan-St.Eriksgatan-Norra Larmgatan-Spannmålsgatan låg där Macforum numera ligger. Den norra delen av kvarteret gränsade fram till 1800-talets början mot fästningsvallarna. På Spannmålsgatan 18, tomterna 48, 49 och 50) låg den gamla Katolska kyrkan (S:t Josef). Hela kvarteret revs på 1960-talet.

Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807

Rote 9, tomt 46, Habicht
Rote 9, tomt 47, Habicht
Rote 9, tomt 48, Habicht, Katolska församlingen
Rote 9, tomt 49, Habicht, Katolska församlingen
Rote 9, tomt 50, Habicht, Katolska församlingen
Rote 9, tomt 51, Holmberg, Boström, Kindberg
Rote 9, tomt 52, Kindberg
Rote 9, tomt 53,
Rote 9, tomt 54,
Rote 10, tomt 1, Staaf, Maule, Signeul, Billow, Willasson & Hultström
Rote 10, tomt 2, Bissmarck, Ekman, Signeul, Färgeri
Rote 10, tomt 3, Thornton, Bissmarck, Ekman, Signeul, Färgeri
Rote 10, tomt 4, Coopman, Textilfabrik, Busck, Agrell, von Holten, Ahlgren, Telning, Tranchell
Rote 10, tomt 5, Hultman, Kock, Segerlind, Lundberg, Winberg
Rote 10, tomt 6, Hultman,
Rote 10, tomt 7, Roth, Pettersson, Hultman, Wedelin, Berg, Lundberg
Rote 10, tomt 8, Wennerberg, Ådahl,
Rote 10, tomt 9, Lake, Roth, Pettersson, Rehnström, Borelius
Rote 10, tomt 10, Lake, Wedelin, Krok, Agrell, von Holten, Ahlgren, Telning, Tranchell, Rehnström, von Reis
Rote 10, tomt 11, Bruce (Bruus), Swahn, Brunjeansson, Kolleback, Montan, Vinberg, Linderberg, Krok, Robertsson,
Rote 10, tomt 12, Hamilton, Schruuf, Busck, Limmerhult, Kling, Bonge (Bånge), Borgström, Åstrand, Blomberg
Rote 10, tomt 13, von Brehmen, Kruse, Rehnberg, Lindhult, von Proschwitz, Landgren

Kvarteret Klädpressaren

Lilla Klädpressaregatan

Lilla Klädpressaregatan från öster mot väster. Längst bort i fonden Hasselbladshuset på Östra Hamngatan, till vänster O.P. Andersson spritfabrik och därefter brittiska konsulatet (engelska konsulatet, huset med flaggstången). Troligen 1888. Bild: Wilhelm Berg.

Lilla Klädpressaregatan 1, Östra Hamngatan 2

Lilla Klädpressaregatan 1, Östra Hamngatan 2. Bild från innan 1936 då Östra Hamnkanalen fylldes igen. I byggnaden fanns Göteborgs-Posten och Skandinaviska Kredit.

Advertisements

One Response to Kvarteret Klädpressaren

  1. […] Josef var den första katolska kyrkan som uppfördes i Göteborg. Den stod klar i kvarteret Klädpressaren i Östra Nordstan år 1868. Den låg på Spannmålsgatan ungefär där de inre delarna av […]

Kommentera