Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Willinska fattigfriskolan – Willinska stiftelsen

Willinska Stiftelsen har sitt ursprung i den Willinska Fattigfriskolan som grundades år 1767. Det var fattighuspredikanten Johannes Willin, som startade en skola med 17 barn på Stampen i Göteborg. Skolan kan sägas ha varit Göteborgs första egentliga folkskola. Senare startades också en annexskola i Haga (senare Östra Hagaskolan, idag bara Hagaskolan). Efter hand utökades verksamheten och 1827 var antalet elever 611. Skolan var tidigare också en större fastighetsägare i Göteborg, bland annat i kvarteren Gamla Teatern och Traktören.

Willinska skolan

Willinska skolan vid Stampgatan i början av 1900-talet

På 1880-talet övertog kommunen ansvaret för skolundervisningen. Då hade under årens lopp över 10 000 barn fått fri undervisning i Willinska skolan. Kvar i Willinska skolan blev den s.k. slöjdavdelningen. Denna var ett internat med en hel försörjning för 30 gossar i åldern 12-15 år, vilka under 3 år fick undervisning i såväl bokliga ämnen som trä och metallslöjd.

1945 upphörde skolverksamheten, som alltså hade bedrivits sedan 1767- fyra år innan Gustav III blev Sveriges kung.

Idag har stiftelsen till ändamål att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

Willinska stiftelsen förvaltas av SEB Institutioner & Stiftelser och hade vid utgången av 2016 tillgångar på 105 miljoner kronor.

Advertisements

One Response to Willinska fattigfriskolan – Willinska stiftelsen

  1. […] Sjömansgatan, låg ursprungligen två skolor. Den första byggdes 1817, den andra 1827 för Willinska skolans räkning. Göteborgs stad köpte upp skolbyggnaderna 1845 för den allmänna skolans räkning. I […]

Kommentera