Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Gamla Teatern

Kvarteret Gamla Teatern, Nedre Kvarnbergsgatan-Kronhusgatan-Torggatan-Postgatan. Uppkallat efter Comediehuset (Gamla Teatern).

Tomter enligt Göteborgs Tomtägare 1637-1807

Rote 7, tomt 59, Ahlroth, Sillander
Rote 7, tomt 60, Horn, Podolin, Blanck, Lesse, Alströmer, Silfverschiöld, Crohn, Comediehuset
Rote 7, tomt 61, Ekerman, Nordman (Norrman), Hernicke, Crohn, Comediehuset
Rote 7, tomt 62, Lesse, Fattigfriskolan
Rote 8, tomt 31, Printz, Rommel, Fiedler, Åhman, Lesse, Fattigfriskolan
Rote 8, tomt 32, Kråka, Gercken, Thorsson, Clancey, Knape, Hök
Rote 8, tomt 33, Rex
Rote 8, tomt 34, Brulin, Stenberg
Rote 8, tomt 35, Hijsing, Hohenthal, Bergius, Kollander (Collander), von Öltken, Minten, Edin, Comediehuset
Rote 8, tomt 36, Radhe, Sahlfelt, Bergius, Anderson, Kollander, Alströmer, Crohn, Comediehuset
Rote 8, tomt 37, Forsbeck, Rex
Rote 8, tomt 38, Wennerberg, Forsbeck, Rex

Gamla Teatern

Advertisements

Kommentera