Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Transatlantics hus

Packhusplatsen 3 i kvarteret Franska Tomten.

Uppfört som kontor för Rederi AB Transatlantic efter ritningar av arkitekterna Sven Steen och Vilhelm Mattsson. Huset stod klart i februari 1944 och byggherre var FO Peterson & Söner (ägt av Sven Steen m. familj).

Det är ett friliggande femvåningshus med släta fasader av finhuggna granitplattor. Skulpturerna ovanför entrén utfördes av Fritz Bange medan Wilhelm Henning utformade två mot Postgatan.

Idag har en lång rad firmor sitt kontor i huset.

Transatlantics hus

Transatlantics hus. Bild: ArildV Licens: CC BY-SA 3.0

Advertisements

One Response to Transatlantics hus

  1. […] Det gamla posthuset vid Packhusplatsen revs år 1942 för att lämna plats åt Rederi AB Transatlantics nya byggnad. […]

Kommentera