Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Fattigförsörjningsinrättningen

Fattigförsörjningsinrättningen fanns på 1770-talet vid Mellangatan 12-16 i Haga (Göteborgs arbets- och fattighus, genom donation av Niclas Sahlgren), från 1799 Götheborgs Arbetshus- och Fattigförsörjnings-Anstalt. Det fanns vid denna tid också ett fattighus invid Mariakyrkan på Stampen. De två ska inte förväxlas.

1806 flyttade inrättningen in i de tidigare garnisonsbarackerna på Smedjegatan 3 i Västra Nordstaden. Stenhuset hade förvärvats av grosshandlare Martin Holterman (1766-1838) efter att regementet från 1801 hade flyttat till sin nya förläggning på Kaserntorget.

Holterman skänkte huset till Götheborgs Arbetshus- och Fattigförsörjnings-Anstalt. Stenhuset fick snabbt namnet ”Holtermanska baracken”, ett namn som enligt en del uppgifter snart förkortades till Bracka. År 1832 inkluderades även grannhuset ”trähuset i hörnet till Sillgatan” (nuvarande Postgatan 3 B) till fattigförsörjningen, genom ett köp från assessorn Carl Henrik Ewert (1802-1882).

Namnet Bracka följde sedan med när verksamheten under hösten 1855 flyttade till tomten öster om Drottningtorget där Hotel Clarion Post ligger idag.

Text i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

2 Responses to Fattigförsörjningsinrättningen

  1. […] Woldenberg, Bieder, Almroth, Rancke, Holterman, Rote 7, tomt 54, Miller, Reuter, Stolpenberg, Fattigförsörjningsinrättningen, Rote 7, tomt 55, Hotell […]

  2. […] en träkyrka och en liten kyrkogård anlades. Fattighuset inrymde då cirka 200 personer. När Holtermanska baracken på Smedjegatan 18 öppnades stannade de så kallade pauvres honteux (rika som blivit fattiga) kvar vid Stampen. Med […]

Kommentera