Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Carl Sernström

Carl L. Sernström (??-1859, han kan omöjligen vara född 1820) övertog en handelsfirma i Göteborg som startats år 1818 (eller så startade han den) och den fick efter övertagandet namnet C. Sernström & Co. För firmans räkning byggdes ett hus på Norra Hamngatan 26 år 1827 med bostäder på de övre våningarna och affärslokal i botten. Adressen på huset är idag Norra Hamngatan 26.

Sernström erhöll den 22 augusti 1836 privilegium av kommersekollegium att tillverka snus och tobak i Göteborg. Rörelsen var obetydlig och nedlades 1845. 1857 drev han fortfarande handelsfirman C. Sernström & Co, de sista åren hette den bara C.L. Sernström, vid Norra Hamngatan 26. Firman sålde främst sytillbehör.

Advertisements

One Response to Carl Sernström

  1. […] Norra Hamngatan 36 (tidigare tycks det ha varit nummer 26) i kvarteret Kronobageriet. Kontorshus i fyra våningar med butiker samt överbyggd gård. Huset uppfördes 1827 för bostäder och butiker, efter ritningar av J. Sundberg. Ägare var en firma som senare fick namnet C. Sernström & Co. […]

Kommentera