Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Traktören

Traktören, är en kommunal förvaltningsbyggnad i kvarteret Traktören i västra Nordstaden i centrala Göteborg. De förvaltningar som inryms i byggnaden är Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Stadsledningskontoret.

Redan 1963 uttalade sig Göteborgs stadsfullmäktige för att ett förvaltningscentrum skulle uppföras i västra Nordstan, och 1966 tillsattes en byggnadskommitté. År 1969 beslutades att stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och stadskontoret, med flera skulle ingå i en första etapp, då dessa var utspridda på åtta stycken olika adresser. Ett avtal upprättades 1971 mellan kommunen och Familjebostäder, där bolaget skulle projektera, finansiera och uppföra en byggnad i kvarteret. Avtalet överfördes senare till Göteborgs stads bostads AB.

Traktören

Traktören: Bild: Historiker. Licens: CC BY-SA 3.0

Byggnaden i sex plan stod klar vid årsskiftet 1978–79 och hade ritats av Per-Axel Ekholm Arkitektkontor. Byggnadens längd är 120 meter och bredden är 55 meter. Byggnadsvolymen är 84 000 kubikmeter och golvytan 23 000 kvadratmeter. Huset står byggt dels direkt på berget, dels på pålar. I bottenvåningen mot Torggatan bevarades en äldre källare med kryssvalv från 1700-talet.

År 1960 innan rivningarna påbörjades bestod kvarteret av 14 hus, bland annat tre välbevarade 1700-talshus, med små kringbyggda gårdar. I samband med nybyggnaden genomfördes arkeologiska undersökningar, där många fynd gjordes och en av de framgrävda husgrunderna från 1600-talet har återuppbyggts i kanten av den västra gården. På mittgården, nära huvudentrén står Claes Hakes skulpturgrupp Näcken spelar upp.

Text från Wikipedia

Advertisements

One Response to Traktören

  1. […] är hela kvarteret bebyggd med en enda stor kontorsfastighet kallad Traktören, där en stor del stadens byråkrati […]

Kommentera