Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Kvarteret Ostindiska Kompaniet

Hela kvarteret upptas av Ostindiska huset, Ostindiska Kompaniets lagerbyggnad, auktionsbyggnad och kontor, numera Göteborgs Stadsmuseum.

Under 1600-talet och den tidigare delen av 1700-talet bodde det en del folk på de sammanlagt sju mindre tomter: tomter, som efter branden 1746 inköptes av Sv. Ostindiska Kompaniet och numera utgör baksidan av nuvarande museitomten.

Tomter i kvarteret enligt Göteborgs tomtägare

Rote 6, tomt 19, Broman, Thornton, Hunter, Hansson, Schotte, Joensson, Dahlström, Ostindiska huset

Ostindiska Kompaniet

Advertisements

One Response to Kvarteret Ostindiska Kompaniet

  1. […] Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan Ostindiska Kompaniet, Smedjegatan-Köpmansgatan-Tyggårdsgatan-N. Hamngatan Kristine Kyrka, […]

Kommentera