Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Virginsgatan 13 är Kålltorp Övergården

Flertalet som ägnat lite tid och möda åt att studera Kålltorps historia har kunnat konstatera att Kålltorp Övergårdens huvudbyggnad ännu står kvar och har adressen Virginsgatan 13. Gatan fick 1929 namnet efter släkten Virgin som under 1800-talet var bosatt på gården. …

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Advertisements

Kommentera