Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

I bödelns marker vid Kallebäck

När Fritz Stenström i sin bok ”Örgryte genom tiderna” låter läsaren följa med på en vandring från Kallebäck utmed (gamla) Boråsvägen ger han följande beskrivning av trakten kring torpet Kalvmossen. ”Bratteklevsbacken, ej långt från Kalvmossen ligger en grönskande vret som en älsklig vrå bland bergen. Den som har bättre reda på sig vet dock, att det är en gammal blodsåker, där självspillingars och avrättades kroppar utan ceremonier nedgrävdes, och där galgen ävenledes rests, och toge plogbillen någon eller några fot djupare, komme väl de blekta benknotorna efter illgärningsmännen i dagsljuset.”

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Advertisements

Kommentera