Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Delsjöområdets gårdar och byar – Vidkärr

Vidkärrs gård 5/8 mantal skatte. Tidigare var gården ett kronohemman.
Gårdens tidiga historia är mycket dunkel. Troligen låg gården under Torpa by under 1500-talet. Kanske var det så att någon av bönderna i Torpa flyttade ut till Vidkärr och på så sätt skapade en ny gård. Senare låg gården under Hospitalet i Lödöse. År 1772 skatteköptes gården, d.v.s. bonden betalade en summa till staten för att få äganderätten till gården. …

Läs mer på Delsjöområdets historia.

Advertisements

Kommentera